Zapowiedzi wystaw


 

2017

 

 


 

 

„Kolekcja sfragistyczna Friedricha Augusta Vossberga” 
14 marca – 28 maja 2017

Prezentacja wybranych zabytków pochodzących ze zbiorów Friedricha Augusta Vossberga (1800–1870), które pozyskano dla Wrocławia w 1875 r. Vossberg był urzędnikiem zatrudnionym w Banku Centralnym Prus w Berlinie, a prywatnie zgłębiał wiedzę na temat dziejów mennic krzyżackich oraz Gdańska i Torunia. W 1854 r. opublikował katalog monet mennic Polski i Litwy, w 1864 – Brandenburgii.

 

„Dla prestiżu i potomnych. Śląskie skrzynki cechowe”

4 kwietnia – 25 czerwca 2017

Skrzynie cechowe to wyjątkowe sprzęty, które dawniej stanowiły wyposażenie domów cechowych. Użytkujący je rzemieślnicy nazywali je „skarbem”, „skarbcem”, „matką” i przechowywali w nich najcenniejsze przedmioty, takie jak statuty, insygnia władzy, klejnoty. Kolekcja skrzynek cechowych Muzeum Narodowego we Wrocławiu należy do największych w polskich zbiorach. Na wystawie pokazanych zostanie 50 eksponatów pochodzących z okresu od XVI do XX w., wśród nich przepięknie dekorowane skrzynie ceremonialne używane podczas ważnych spotkań i uroczystości.


„Para – buch! Nie tylko ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków”

1 czerwca – 27 sierpnia 2017
Wystawa poświęcona twórczości Ewy i Pawła Pawlaków jest zaproszeniem do kipiącej kolorami podróży po światach wykreowanych przez wrocławskich grafików przede wszystkim w przestrzeniach zaprojektowanych książek, ale także teatru lalek i rzeźby. Zgromadzone na wystawie oryginały prac pozwolą zwiedzającym przyjrzeć się rozmaitości technik stosowanych przez artystów oraz doskonałości wykonania. Zobaczymy różne stylistyki, bogactwo tematyki, związki z tradycją i eksperymenty na polu grafiki książkowej, w której to dyscyplinie oboje stali się niekwestionowanymi mistrzami. Na wystawie znajdziemy naturalnie realizacje małżeństwa Pawlaków z obszaru ilustracji książki dziecięcej, w tym wspólne prace, ale również nie tak dobrze rozpoznane projekty ilustracji do literatury pięknej Pawła i efekty działalności translatorskiej Ewy.

 

„Złotnictwo ze skarbca Katedry wrocławskiej”
12 czerwca – 24 września 2017
Pierwsza tak obszerna ekspozycja bezcennych zabytków złotnictwa sakralnego, wypożyczonych z katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Skarbiec tej świątyni pozostaje w dalszym ciągu zarówno jednym z najbogatszych zasobów dawnego złotnictwa sakralnego w naszej części Europy, jak i najmniej rozpoznanym przez naukę materiałem zabytkowym, który ma wszelkie prawo tworzyć podwaliny wiedzy na temat historii rzemiosła artystycznego Wrocławia. Kolekcja ta nie dość, że prawie w całości szczęśliwie ocalała z pożogi wojennej, to jeszcze została w ostatnim okresie wojny uzupełniona o precjoza ewakuowane z licznych kościołów na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego. Tym sposobem powstał bezcenny zbiór vasa sacra, na którego zasobność składają się sztandarowe wyroby złotnicze od czasów gotyku po XX-wieczny modernizm i najnowsze wyroby złotnictwa sakralnego z drugiej połowy poprzedniego stulecia.

 

„Grafika włoska w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
16 października – 3 grudnia 2017
Prezentacja bogatej kolekcji rycin włoskich XVI–XIX w. będzie okazją do poznania i podziwiania nieprawdopodobnego bogactwa tematów, technik i wirtuozerii dawnej sztuki graficznej. Zaprezentowane zostaną prace malarzy-rytowników z Bolonii, mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty, pokazane zostaną techniki graficzne w służbie imitacji (rzymska szkoła miedziorytu oraz chiaroscuro), dokumentacja dekoracji słynnych wnętrz, kolekcji oraz zabytków. Przedstawione zostaną dzieła m.in. bolońskich mistrzów-rytowników (Giulio Bonasone i Agostino Carracci), mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty (Giovanni Benedetto Castiglione, Stefano della Bella, Pietro Testa, Salvatore Rosa), wybitnych twórców pejzaży i widoków (Marco Ricci, Bernardo Belotto zw. Canaletto, Giovanni Battista Piranesi, Giuseppe Vasi).


„Czas Cranacha”
30 października – 31 grudnia 2017
Wystawa ukazująca malarstwo doby Reformacji we Wrocławiu i na Śląsku przygotowana z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej wyjątkowej prezentacji będzie malarstwo Lucasa Cranacha i jego kręgu oraz ich oddziaływanie na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostaną eksponaty z muzealnego działu grafiki (przerysy drzeworytów z tłumaczonej przez dr. Marcina Lutra Biblii, rysunkowe projekty kompozycji epitafijnych oraz grafika z kręgu Cranacha), z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (starodruki i rękopisy – m.in. pierwsze wydania Biblii Lutra, postylle, dzieła śląskich pastorów, zespół portretów rysunkowych wrocławian) oraz z Muzeum Archidiecezjalnego (np. Madonna pod jodłami Lucasa Cranacha Starszego, Alegoria Kościoła Zreformowanego z Nowego Kościoła k. Świerzawy). Istotną rolę w prezentacji odegra także archiwalna dokumentacja dzieł niezachowanych, które w przeszłości znajdowały się we wrocławskich zbiorach muzealnych.

 

Occident et Orient. Rzemiosło i sztuka Wschodu oraz Zachodu ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu” – wystawa stała
otwarcie: 27 listopada 2017
Muzealne poddasze będzie miejscem stałym prezentacji bogatej kolekcji rzemiosła artystycznego znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Widzowie będą mogli zobaczyć europejskie rzemiosło artystyczne, sztukę Wschodu i współczesne ceramikę i szkło.
I. Rzemiosło i sztuka zdobnicza
Kolekcja wyrobów rzemiosła i sztuki zdobniczej należy do najliczniejszej w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i obejmuje ponad 53 000 muzealiów, powstałych od czasów antycznych aż po współczesność. W układzie chronologicznym zostaną pokazane dzieła szklarzy, ceramików, tkaczy, stolarzy, konwisarzy, kotlarzy, złotników, zegarmistrzów. Ekspozycja będzie okazją do podziwiania nie tylko kunsztu dawnych mistrzów, ale także bardzo wnikliwego poznania historii wielu sprzętów, takich jak: broń biała i palna, żelazka, naczynia szklane, instrumenty metrologiczne i matematyczne.
II. Sztuka i rzemiosło artystyczne Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Kolekcja sztuki wschodniej Muzeum Narodowego we Wrocławiu należy do największych, najbardziej różnorodnych i reprezentatywnych w Polsce, a jej historia sięga drugiej połowy XIX w. Zbiory zawierają piękne i cenne obiekty, unikatowe nie tylko w skali ogólnopolskiej, lecz także światowej. Wystawionych zostanie 300 zabytków, które obejmować będą rzemiosło artystyczne, malarstwo, rzeźbę, drzeworyty, kaligrafię.Ekspozycja składać się będzie z trzech głównych części: Sztuka Chin, Sztuka Japonii, Sztuka Azji Zachodniej (Iran, Syria, Turcja, Egipt).
III. Ceramika i szkło XX i XXI wieku
Wrocławskie Muzeum Narodowe posiada unikatową w skali kraju kolekcję ceramiki i szkła artystycznego oraz użytkowego po 1945 r. Jej początki sięgają lat 50. XX w. i w znacznym stopniu związane są z aktywnością wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która stała się jedyną w Polsce uczelnią prowadząca dwie specjalizacje projektowe: ceramikę i szkło artystyczne. Na wystawie pokazane zostaną prace m.in. Henryka Albina Tomaszewskiego, Zbigniewa Horbowego, Julii Kotarbińskiej, Krystyny Cybińskiej, W muzealnych zasobach pozostają także zespoły dokumentujące osiągnięcia polskiego wzornictwa – kolekcja porcelany z okresu „odwilży” przełomu lat 50. i 60. XX w. z wzorami przygotowywanymi dla polskich fabryk porcelany w Ćmielowie, Chodzieży, Wałbrzychu, zbiór ukazujący historię bolesławieckiej kamionki, zespoły szkieł użytkowych projektowanych w dolnośląskich hutach szkła.