Zapowiedzi wystaw


 

2017

 

 


 

„Skarb średzki”
3 października – 30 grudnia 2017

Jeden z najcenniejszych skarbów odnalezionych w Europie w XX w. przez trzy ostatnie miesiące roku będzie prezentowany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zwiedzający będą mogli podziwiać wyjątkowej klasy koronę wykonaną w XIV w., zaponę, zawieszki, pierścienie, sygnet z motywem półksiężyca i gwiazdy, taśmę zdobniczą przeznaczoną do okuwania cennych przedmiotów oraz część odnalezionych złotych monet.

Korona – najcenniejsza częścią Skarbu średzkiego – jest klejnotem kobiecym zamówionym z okazji ślubu, na co wskazuje motyw pierścieni (oznaka małżeńskiego zobowiązania i symbol dobrej wróżby). Prawdopodobnie jej ostatnią właścicielką była Blanka de Valois, pierwsza żona Karola IV Luksemburskiego, zmarła w 1348 r. Korona wykonana została w XIV w. i jest jedyną istniejącą koroną tego rodzaju, a niezwykle wysoka jakość pracy złotnika nadaje jej wyjątkową wartość.

 

„Nabytki 2017”
3 – 29 października 2017

Prezentacja dzieł sztuki zakupionych do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w 2017 r. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kolekcja rzeźb buddyjskich, kolekcja szkła i ceramiki).


 

„Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
17 października – 17 grudnia 2017
Prezentacja bogatej kolekcji włoskich rycin XVI-XIX w. będzie okazją do poznania i podziwiania różnorodności tematów oraz wirtuozerii technicznej dawnej sztuki graficznej. Pokazana zostanie grafika oryginalna, oparta na własnych pomysłach, w dużej mierze autorstwa malarzy rytowników. Pośród tych prac znajdziemy dzieła artystów z XVI-wiecznej Bolonii – Giulia Bonasonego i Agostina Carracciego, mistrzów XVII-wiecznej akwaforty, takich jak Giovanni Benedetto Castiglione, Pietro Testa, Salvatore Rosa czy Stefano Della Bella, a także przykłady motywów pejzażowych głównie z XVII i XVIII w. w interpretacji m.in. Marca Ricciego, Giuseppe Vasiego i Giovanniego Battisty Piranesiego. Zaprezentowana zostanie również grafika reprodukcyjna, odtwarzająca przede wszystkim wzory malarskie.

W tej części wystawy będzie można podziwiać różne techniki służące uzyskaniu efektu doskonałej imitacji rysunku lub malowidła: m.in. na przykładzie XVI-wiecznych miedziorytów Marcantonia Raimondiego i jego uczniów, drzeworytów światłocieniowych XVI i XVII w. autorstwa Antonia da Trento czy Bartolomea Coriolana, czy też dzieł wykonanych techniką punktowaną, która zdominowała twórczość Francesca Bartolozziego.

 

 

„Moda na Cranacha”
31 października – 30 grudnia 2017
Wystawa ukazująca malarstwo doby Reformacji we Wrocławiu i na Śląsku przygotowana z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej wyjątkowej prezentacji będzie malarstwo Lucasa Cranacha i jego kręgu oraz ich oddziaływanie na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostaną eksponaty z muzealnego działu grafiki (przerysy drzeworytów z tłumaczonej przez dr. Marcina Lutra Biblii, rysunkowe projekty kompozycji epitafijnych oraz grafika z kręgu Cranacha), z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (starodruki i rękopisy – m.in. pierwsze wydania Biblii Lutra, postylle, dzieła śląskich pastorów, zespół portretów rysunkowych wrocławian) oraz z Muzeum Archidiecezjalnego (np. Madonna pod jodłami  Lucasa Cranacha Starszego, Alegoria Kościoła Zreformowanego z Nowego Kościoła k. Świerzawy). Istotną rolę w prezentacji odegra także archiwalna dokumentacja dzieł niezachowanych, które w przeszłości znajdowały się we wrocławskich zbiorach muzealnych.

 


 

 

Informacje o nadchodzących wystawach czasowych w pozostałych oddziałach

Muzeum Narodowego we Wrocławiu: