Zapowiedzi wystaw


 

Wystawy stałe:


Cudo–twórcy. Rzemiosło i sztuka zdobnicza – Sztuka Wschodu – Ceramika i szkło XX i XXI w.
otwarcie 13 lipca 2018 r. w 70. rocznicę otwarcia Muzeum Narodowego we Wrocławiu

W roku jubileuszowym Muzeum Narodowe we Wrocławiu otworzy piątą wystawę stałą. Na muzealnym poddaszu zagoszczą arcydzieła rzemiosła artystycznego. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć zabytki powstałe od czasów starożytnych po współczesne i porównać, jak rozwijały się rękodzieło i sztuki dekoracyjne w kulturze zachodniej i orientalnej. Ekspozycja podzielona zostanie na kilka części tematycznych. Jedna z nich to:
Opowieść, którą zaczniemy od sposobów komunikowania się człowieka, następnie pokażemy przedmioty niezbędne do zaspokajania głodu i pragnienia, zaspokajania potrzeby nakrycia ciała oraz stworzenia wygodnego i bezpiecznego domu – wyjaśnia Małgorzata Korżel-Kraśna, jedna z kuratorek wystawy. – W końcowej części poświęcimy uwagę pracy, rozrywce i odpoczynkowi oraz ich zaprzeczeniu – prowadzeniu wojen.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Sztuka polska 20-lecia międzywojennego

otwarcie: 24 września 2018
Kameralna prezentacja malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki z okresu 1918–1939 ze zbiorów własnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pokazane zostaną prace najwybitniejszych artystów polskich czynnych w okresie międzywojennym. Prezentacja ta stanie się wartościowym dopełnieniem wystawy Sztuka polska XVII–XIX w. Wystawa zorganizowana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

Wystawy czasowe:


Żyj słodka nadziejo! Szkło patriotyczne
10 kwietnia – 3 czerwca 2018

Na wystawie będzie można obejrzeć kilkanaście rytowanych i szlifowanych pucharów i szklanic upamiętniających walki Polaków o niepodległość. Pokazane zostaną naczynia z wizerunkami m.in. Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Napoleona Bonaparte. Zabytki powstały w hutach czeskich i polskich, a zdobili je najznamienitsi artyści szkła. Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Niepodległa

 

Sztuka druku
Europejskie oficyny wydawnicze w starych drukach Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu
15 maja – 15 lipca 2018

Pokazane zostaną starodruki renomowanych i niezwykle zasłużonych wydawnictw europejskich. Akcent będzie położony na wydawców i ich wydawnictwa, których wkład w kulturę europejską jest ważny tak samo jak autorów książek. Wśród wystawionych dzieł znajdą się rzadkie i niezwykle cenne wczesne druki Antona Kobergera z Norymbergi, Petera Schoeffera z Moguncji (niezwykle cenne mszały wrocławskie z końca XV w.) i Hansa Luffta z Wittenbergi (drukarza reformacji).

 

Sztuka Wicekrólestwa Peru
5 czerwca – 2 września 2018

Wystawa realizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie
Sztuka Wicekrólestwa Peru jest próbą syntezy dwóch tradycji kulturowych, która na kontynencie południowoamerykańskim zaistniała w wyniku połączenia wpływów dojrzałego renesansu i andyjskiego dziedzictwa prekolumbijskiego. Po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć aż 81 dzieł należących do dziedzictwa kulturowego Peru.
Prezentowane zabytki pochodzą z Colección Barbosa-Stern.

 

Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku
26 czerwca – 16 września 2018

Pierwsza tak obszerna ekspozycja mebli używanych w sypialniach. Dziewiętnasty wiek przyniósł rewolucję w projektowaniu łóżek i urządzaniu sypialni. W żadnym innym pomieszczeniu mieszkalnym nie nastąpiły wtedy tak radykalne zmiany – pojawiły się meble umożliwiające odpoczynek w pozycji leżącej, powstały szerokie łoża małżeńskie, zaczęto produkować funkcjonalne zestawy mebli przeznaczonych do sypialni. Właśnie w tym okresie sypialnia stała się pomieszczeniem prywatnym.


Skarb średzki
2 października 
30 grudnia 2018
Jeden z najcenniejszych skarbów odnalezionych w Europie w XX w. przez ostatnie trzy miesiące roku można będzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zwiedzający zobaczą m.in. wyjątkowej klasy koronę wykonaną w XIV w., zaponę oraz złote zawieszki z końca XII w. W roku 2018 przypada 30. rocznica odkrycia skarbu i z tej okazji Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprezentuje słynne precjoza w nowej atrakcyjnej aranżacji. Znalezisko to zostanie po raz pierwszy wystawione w pełnym swoim zasobie, w jakim znane jest nam dzisiaj i przechowywane jest w zbiorach muzealnych. Zostanie również wydana publikacja naukowa na temat skarbu, która podsumuje projekt badawczy dotyczący aspektów technologicznych tych bezcennych zabytków.

 

Migracje
9 października – 30 grudnia 2018

Pokaz dzieł malarstwa, rzeźby, złotnictwa powstałych na terenie Śląska i na potrzeby tutejszych zleceniodawców w innych ośrodkach europejskich w latach 1440–1520.
W tym okresie na Śląsku prace malarskie, rzeźbiarskie i złotnicze często powstawały za sprawą migrantów i na zlecenie migrantów. Migrowały też same dzieła – jako eksportowe produkty lokalnych pracowni oraz prestiżowe importy spoza granic regionu.
– Zjawisko to nie narodziło się dopiero w latach 1440–1520, tym niemniej dla tego przedziału czasowego dysponujemy wieloma przekazami źródłowymi oraz zachowanymi dziełami, które pozwalają często wyjątkowo dokładnie wniknąć w istotę wspomnianych migracji, dostrzec ich przebieg, zrozumieć motywacje migranta (artysty, zleceniodawcy) czy wreszcie odczytać intencje, funkcjonowanie i oddziaływanie na widza powstających dzieł – mówi Agnieszka Patała, kuratorka wystawy.
Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Niepodległa

 

Polonia Jana Styki
11 listopada
30 grudnia 2018
Pokaz monumentalnego dzieła Jana Styki zorganizowany z okazji rocznicy 100-lecia odzyskana przez Polską niepodległości.

 

Niepodległa

 

Plakaty patriotyczne z daru prof. Mariana Morelowskiego   

11 listopada – 30 grudnia 2018
Wystawa zorganizowania z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Niepodległa

 

 


 

 

 

Informacje o nadchodzących wystawach czasowych w pozostałych oddziałach

Muzeum Narodowego we Wrocławiu: