Muzeum Narodowe we Wrocławiu i oddziały
Najważniejsze wystawy w 2017

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

„Para – buch! Nie tylko ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków”

1 czerwca – 27 sierpnia 2017
Wystawa poświęcona twórczości Ewy i Pawła Pawlaków jest zaproszeniem do kipiącej kolorami podróży po światach wykreowanych przez wrocławskich grafików przede wszystkim w przestrzeniach zaprojektowanych książek, ale także teatru lalek i rzeźby. Zgromadzone na wystawie oryginały prac pozwolą zwiedzającym przyjrzeć się rozmaitości technik stosowanych przez artystów oraz doskonałości wykonania. Zobaczymy różne stylistyki, bogactwo tematyki, związki z tradycją i eksperymenty na polu grafiki książkowej, w której to dyscyplinie oboje stali się niekwestionowanymi mistrzami. Na wystawie znajdziemy naturalnie realizacje małżeństwa Pawlaków z obszaru ilustracji książki dziecięcej, w tym wspólne prace, ale również nie tak dobrze rozpoznane projekty ilustracji do literatury pięknej Pawła i efekty działalności translatorskiej Ewy.

 

„Złotnictwo ze skarbca Katedry wrocławskiej”
12 czerwca – 24 września 2017
Pierwsza tak obszerna ekspozycja bezcennych zabytków złotnictwa sakralnego, wypożyczonych z katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Skarbiec tej świątyni pozostaje w dalszym ciągu zarówno jednym z najbogatszych zasobów dawnego złotnictwa sakralnego w naszej części Europy, jak i najmniej rozpoznanym przez naukę materiałem zabytkowym, który ma wszelkie prawo tworzyć podwaliny wiedzy na temat historii rzemiosła artystycznego Wrocławia. Kolekcja ta nie dość, że prawie w całości szczęśliwie ocalała z pożogi wojennej, to jeszcze została w ostatnim okresie wojny uzupełniona o precjoza ewakuowane z licznych kościołów na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego. Tym sposobem powstał bezcenny zbiór vasa sacra, na którego zasobność składają się sztandarowe wyroby złotnicze od czasów gotyku po XX-wieczny modernizm i najnowsze wyroby złotnictwa sakralnego z drugiej połowy poprzedniego stulecia.

 

„Grafika włoska w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
16 października – 3 grudnia 2017
Prezentacja bogatej kolekcji rycin włoskich XVI–XIX w. będzie okazją do poznania i podziwiania nieprawdopodobnego bogactwa tematów, technik i wirtuozerii dawnej sztuki graficznej. Zaprezentowane zostaną prace malarzy-rytowników z Bolonii, mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty, pokazane zostaną techniki graficzne w służbie imitacji (rzymska szkoła miedziorytu oraz chiaroscuro), dokumentacja dekoracji słynnych wnętrz, kolekcji oraz zabytków. Przedstawione zostaną dzieła m.in. bolońskich mistrzów-rytowników (Giulio Bonasone i Agostino Carracci), mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty (Giovanni Benedetto Castiglione, Stefano della Bella, Pietro Testa, Salvatore Rosa), wybitnych twórców pejzaży i widoków (Marco Ricci, Bernardo Belotto zw. Canaletto, Giovanni Battista Piranesi, Giuseppe Vasi).


„Czas Cranacha”
30 października – 31 grudnia 2017
Wystawa ukazująca malarstwo doby Reformacji we Wrocławiu i na Śląsku przygotowana z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej wyjątkowej prezentacji będzie malarstwo Lucasa Cranacha i jego kręgu oraz ich oddziaływanie na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostaną eksponaty z muzealnego działu grafiki (przerysy drzeworytów z tłumaczonej przez dr. Marcina Lutra Biblii, rysunkowe projekty kompozycji epitafijnych oraz grafika z kręgu Cranacha), z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (starodruki i rękopisy – m.in. pierwsze wydania Biblii Lutra, postylle, dzieła śląskich pastorów, zespół portretów rysunkowych wrocławian) oraz z Muzeum Archidiecezjalnego (np. Madonna pod jodłami Lucasa Cranacha Starszego, Alegoria Kościoła Zreformowanego z Nowego Kościoła k. Świerzawy). Istotną rolę w prezentacji odegra także archiwalna dokumentacja dzieł niezachowanych, które w przeszłości znajdowały się we wrocławskich zbiorach muzealnych.

 

Occident et Orient. Rzemiosło i sztuka Wschodu oraz Zachodu ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu” – wystawa stała
otwarcie: 27 listopada 2017
Muzealne poddasze będzie miejscem stałym prezentacji bogatej kolekcji rzemiosła artystycznego znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Widzowie będą mogli zobaczyć europejskie rzemiosło artystyczne, sztukę Wschodu i współczesne ceramikę i szkło.
I. Rzemiosło i sztuka zdobnicza
Kolekcja wyrobów rzemiosła i sztuki zdobniczej należy do najliczniejszej w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i obejmuje ponad 53 000 muzealiów, powstałych od czasów antycznych aż po współczesność. W układzie chronologicznym zostaną pokazane dzieła szklarzy, ceramików, tkaczy, stolarzy, konwisarzy, kotlarzy, złotników, zegarmistrzów. Ekspozycja będzie okazją do podziwiania nie tylko kunsztu dawnych mistrzów, ale także bardzo wnikliwego poznania historii wielu sprzętów, takich jak: broń biała i palna, żelazka, naczynia szklane, instrumenty metrologiczne i matematyczne.
II. Sztuka i rzemiosło artystyczne Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Kolekcja sztuki wschodniej Muzeum Narodowego we Wrocławiu należy do największych, najbardziej różnorodnych i reprezentatywnych w Polsce, a jej historia sięga drugiej połowy XIX w. Zbiory zawierają piękne i cenne obiekty, unikatowe nie tylko w skali ogólnopolskiej, lecz także światowej. Wystawionych zostanie 300 zabytków, które obejmować będą rzemiosło artystyczne, malarstwo, rzeźbę, drzeworyty, kaligrafię.Ekspozycja składać się będzie z trzech głównych części: Sztuka Chin, Sztuka Japonii, Sztuka Azji Zachodniej (Iran, Syria, Turcja, Egipt).
III. Ceramika i szkło XX i XXI wieku
Wrocławskie Muzeum Narodowe posiada unikatową w skali kraju kolekcję ceramiki i szkła artystycznego oraz użytkowego po 1945 r. Jej początki sięgają lat 50. XX w. i w znacznym stopniu związane są z aktywnością wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która stała się jedyną w Polsce uczelnią prowadząca dwie specjalizacje projektowe: ceramikę i szkło artystyczne. Na wystawie pokazane zostaną prace m.in. Henryka Albina Tomaszewskiego, Zbigniewa Horbowego, Julii Kotarbińskiej, Krystyny Cybińskiej, W muzealnych zasobach pozostają także zespoły dokumentujące osiągnięcia polskiego wzornictwa – kolekcja porcelany z okresu „odwilży” przełomu lat 50. i 60. XX w. z wzorami przygotowywanymi dla polskich fabryk porcelany w Ćmielowie, Chodzieży, Wałbrzychu, zbiór ukazujący historię bolesławieckiej kamionki, zespoły szkieł użytkowych projektowanych w dolnośląskich hutach szkła.


Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę”
– wystawa realizowana we współpracy z MOCA London
19 lutego – 14 maja 2017
Punktem wyjścia do powstania tej ekspozycji była książka Nature morte autorstwa Michaela Petry, dyrektora londyńskiej MOCA (Muzeum Sztuki Współczesnej), który pokazuje, jak złożonym zagadnieniem jest martwa natura i jej historia. Kuratorzy skupiają się na dziełach współczesnych artystów i traktują martwą naturę w możliwie szerokim kontekście, wychodząc daleko poza tradycyjne malarstwo, sięgając do zupełnie nowych technik. Zwiedzający zobaczą ponad 80 dzieł współczesnych twórców m.in. Gabriela Orozco, Barnaby Barforda, Mata Collishawa i z polskich artystów Aliny Szapocznikow,  Jonasza Sterna, Magdaleny Abakanowicz.

 

„Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981”

3 czerwca – 6 sierpnia 2017
Wystawa jest poświęcona zagadnieniu sztuki nowych mediów (fotografia, film video) i jej roli w sztuce polskiej okresu 1945-1980. Prezentuje dokonania artystów prowadzących eksperymenty w obszarze fotografii i pokrewnych nowoczesnych technik obrazowania, które stanowiły obszar awangardowych działań wyłamujących się zarówno z kanonu akademickiej estetyki, jak i wykraczających poza schematy kultury popularnej, często także wpisanych w działania kontestacyjne o efemerycznym charakterze  jak happeningi i performance. Na wystawie pokazane zostaną m.in. prace Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Zofii Rydet, Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, duetu KwieKulik, Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego oraz wielu innych.

 

„Moda i kino. Kostiumy z kultowych filmów z kolekcji CeTA we Wrocławiu”
16 września – 31 grudnia 2017
Pokaz kostiumów filmowych zachowanych w CeTA we Wrocławiu oraz tkanin i ubiorów unikatowych Wandy Tesławskiej. Wystawa składać będzie się z trzech części prezentujących: 1. Wizje Przeszłości [kostiumy historyczne z XVIII w. (Rękopis znaleziony w Saragossie), do czasów I wojny światowej (Lalka&Zmory&Z biegiem lat, z biegiem dni …&Diament radży), okres międzywojenny (Strachy&Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie …&Szkatułka z Hongkongu); 2. Bohaterowie Masowej Wyobraźni (Popiół i diament&Czterej pancerni i pies&Sami swoi&Nie ma mocnych&Kochaj albo rzuć&Klątwa Doliny Węży); 3. Wizje Przyszłości (Na srebrnym globie&Test pilota Prixa). Wystawa będzie efektem współpracy Muzeum Narodowego we Wrocławiu z CeTA i ASP we Wrocławiu.

 

Muzeum Etnograficzne – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
„Koran: kaligrafia i iluminacja w stylu osmańskim”
18 lutego – 13 kwietnia 2017
Prezentacja 40 tablic kaligrafii i iluminacji, wśród których znalazły się niezwykle cenne dzieła pochodzące z XIX w. Sztuka iluminacji, która rozwinęła się kilkaset lat temu w Azji Środkowej charakteryzuje się stylizowanymi wielobarwnymi ornamentami roślinnymi i zwierzęcymi, w tym także uzyskanymi za pomocą złotego atramentu. Pokazywane na wystawie prace zostały ozdobione przez współczesnego mistrza AlparslanaBabaoğlu, a stworzone przez nowe pokolenie kaligrafów. Wystawa udostępniona dzięki dr. hab. ÖztürkowiEmiroğlu, dyrektorowi YunusEmreEnstitüsü – Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie.


„Pe drom Baro … Od Cyganów do Romów”
20 maja – 3 września 2017
Celem wystawy jest pokazanie historii Romów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów związanych z tą grupą etniczną i stopniowym ich przełamywaniem. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowana w tak dużym wymiarze wyjątkowa kolekcja Andrzeja Grzymały–Kazłowskiego, założyciela i właściciela Muzeum Kultury Romów w Warszawie. To unikalny w skali kraju, największy pozostający w rękach prywatnych, zbiór cyganaliów w całości prezentowany dotychczas tylko w odsłonie wirtualnej, a w pewnych fragmentach na ekspozycjach czasowych. W skład kolekcji wchodzi około 3000 obiektów, a wśród nich m.in. jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z napisem Ziguner z wydanej w 1561 r. w Bazylei Cosmographiiae universalis libri III „Von dem Deutschen Land” Sebastiana Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, niemieckie dokumenty z II wojny światowej oraz liczny zbiór fotografii. Pokazane zostanie malarstwo artystów polskich, rumuńskich, czeskich z pocz. XX w., prace współcześnie działających artystów romskich. Zwiedzający zobaczą również wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50 i 60. XX w. Zbiory Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego uzupełnią przykłady romskiego rzemiosła – kotły, patelnie, elementy strojów, biżuteria – z kolekcji Pawła Lechowskiego „Paszki”.


„Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970”
10 listopada 2017 – 11 marca 2018
Będzie to pierwsza tak duża ekspozycja poświęcona społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym. Zaprezentowane zostaną unikatowe archiwalne zdjęcia oraz dokumenty pochodzące ze zbiorów m. in. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Ghetto Fighters’Archives i Yad Vashem z Izraela, a także z archiwów rodzinnych dolnośląskich Żydów oraz emigrantów. Wystawa podzielona zostanie na kilkanaście tematów: Osiedle Żydowskie na Dolnym Śląsku, życie religijne dolnośląskich Żydów, kultura i sport żydowski, życie gospodarcze Żydów, kobieta i dziecko żydowskie, TSKŻ, emigracje Żydów z Dolnego Śląska. Ekspozycja zostanie wzbogacona materiałami audiowizualnymi – m.in. nagraniami żydowskich artystów i zespołów muzycznych z lat 50. i 60. oraz wywiadami z dolnośląskimi Żydami i emigrantami.
Otwarcie i zakończenie wystawy zostało zaplanowane w powiązaniu z obchodami rocznicy pogromu Nocy Kryształowej oraz 50. rocznicy Marca’68.