Muzeum Narodowe we Wrocławiu i oddziały
Najważniejsze wystawy w 2017

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

„Para – buch! Nie tylko ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków”

1 czerwca – 27 sierpnia 2017
Wystawa poświęcona twórczości Ewy i Pawła Pawlaków jest zaproszeniem do kipiącej kolorami podróży po światach wykreowanych przez wrocławskich grafików przede wszystkim w przestrzeniach zaprojektowanych książek, ale także teatru lalek i rzeźby. Zgromadzone na wystawie oryginały prac pozwolą zwiedzającym przyjrzeć się rozmaitości technik stosowanych przez artystów oraz doskonałości wykonania. Zobaczymy różne stylistyki, bogactwo tematyki, związki z tradycją i eksperymenty na polu grafiki książkowej, w której to dyscyplinie oboje stali się niekwestionowanymi mistrzami. Na wystawie znajdziemy naturalnie realizacje małżeństwa Pawlaków z obszaru ilustracji książki dziecięcej, w tym wspólne prace, ale również nie tak dobrze rozpoznane projekty ilustracji do literatury pięknej Pawła i efekty działalności translatorskiej Ewy.

 

„Złotnictwo ze skarbca Katedry wrocławskiej”
12 czerwca – 24 września 2017
Pierwsza tak obszerna ekspozycja bezcennych zabytków złotnictwa sakralnego, wypożyczonych z katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Skarbiec tej świątyni pozostaje w dalszym ciągu zarówno jednym z najbogatszych zasobów dawnego złotnictwa sakralnego w naszej części Europy, jak i najmniej rozpoznanym przez naukę materiałem zabytkowym, który ma wszelkie prawo tworzyć podwaliny wiedzy na temat historii rzemiosła artystycznego Wrocławia. Kolekcja ta nie dość, że prawie w całości szczęśliwie ocalała z pożogi wojennej, to jeszcze została w ostatnim okresie wojny uzupełniona o precjoza ewakuowane z licznych kościołów na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego. Tym sposobem powstał bezcenny zbiór vasa sacra, na którego zasobność składają się sztandarowe wyroby złotnicze od czasów gotyku po XX-wieczny modernizm i najnowsze wyroby złotnictwa sakralnego z drugiej połowy poprzedniego stulecia.

 

„Grafika włoska w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
16 października – 3 grudnia 2017
Prezentacja bogatej kolekcji rycin włoskich XVI–XIX w. będzie okazją do poznania i podziwiania nieprawdopodobnego bogactwa tematów, technik i wirtuozerii dawnej sztuki graficznej. Zaprezentowane zostaną prace malarzy-rytowników z Bolonii, mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty, pokazane zostaną techniki graficzne w służbie imitacji (rzymska szkoła miedziorytu oraz chiaroscuro), dokumentacja dekoracji słynnych wnętrz, kolekcji oraz zabytków. Przedstawione zostaną dzieła m.in. bolońskich mistrzów-rytowników (Giulio Bonasone i Agostino Carracci), mistrzów siedemnastowiecznej akwaforty (Giovanni Benedetto Castiglione, Stefano della Bella, Pietro Testa, Salvatore Rosa), wybitnych twórców pejzaży i widoków (Marco Ricci, Bernardo Belotto zw. Canaletto, Giovanni Battista Piranesi, Giuseppe Vasi).


„Czas Cranacha”
30 października – 31 grudnia 2017
Wystawa ukazująca malarstwo doby Reformacji we Wrocławiu i na Śląsku przygotowana z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej wyjątkowej prezentacji będzie malarstwo Lucasa Cranacha i jego kręgu oraz ich oddziaływanie na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostaną eksponaty z muzealnego działu grafiki (przerysy drzeworytów z tłumaczonej przez dr. Marcina Lutra Biblii, rysunkowe projekty kompozycji epitafijnych oraz grafika z kręgu Cranacha), z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (starodruki i rękopisy – m.in. pierwsze wydania Biblii Lutra, postylle, dzieła śląskich pastorów, zespół portretów rysunkowych wrocławian) oraz z Muzeum Archidiecezjalnego (np. Madonna pod jodłami Lucasa Cranacha Starszego, Alegoria Kościoła Zreformowanego z Nowego Kościoła k. Świerzawy). Istotną rolę w prezentacji odegra także archiwalna dokumentacja dzieł niezachowanych, które w przeszłości znajdowały się we wrocławskich zbiorach muzealnych.

 
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę”
– wystawa realizowana we współpracy z MOCA London
19 lutego – 14 maja 2017
Punktem wyjścia do powstania tej ekspozycji była książka Nature morte autorstwa Michaela Petry, dyrektora londyńskiej MOCA (Muzeum Sztuki Współczesnej), który pokazuje, jak złożonym zagadnieniem jest martwa natura i jej historia. Kuratorzy skupiają się na dziełach współczesnych artystów i traktują martwą naturę w możliwie szerokim kontekście, wychodząc daleko poza tradycyjne malarstwo, sięgając do zupełnie nowych technik. Zwiedzający zobaczą ponad 80 dzieł współczesnych twórców m.in. Gabriela Orozco, Barnaby Barforda, Mata Collishawa i z polskich artystów Aliny Szapocznikow,  Jonasza Sterna, Magdaleny Abakanowicz.

 

„Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981”

3 czerwca – 6 sierpnia 2017
Wystawa jest poświęcona zagadnieniu sztuki nowych mediów (fotografia, film video) i jej roli w sztuce polskiej okresu 1945-1980. Prezentuje dokonania artystów prowadzących eksperymenty w obszarze fotografii i pokrewnych nowoczesnych technik obrazowania, które stanowiły obszar awangardowych działań wyłamujących się zarówno z kanonu akademickiej estetyki, jak i wykraczających poza schematy kultury popularnej, często także wpisanych w działania kontestacyjne o efemerycznym charakterze  jak happeningi i performance. Na wystawie pokazane zostaną m.in. prace Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Zofii Rydet, Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, duetu KwieKulik, Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego oraz wielu innych.

 

„Moda i kino. Kostiumy filmowe z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł”
16 września – 31 grudnia 2017
Pokaz kostiumów filmowych zachowanych w CeTA we Wrocławiu oraz tkanin i ubiorów unikatowych Wandy Tesławskiej. Wystawa składać będzie się z trzech części prezentujących: 1. Wizje Przeszłości [kostiumy historyczne z XVIII w. (Rękopis znaleziony w Saragossie), do czasów I wojny światowej (Lalka, Zmory, Z biegiem lat, z biegiem dni …, Diament radży), okres międzywojenny (Strachy, Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie …, Szkatułka z Hongkongu); 2. Bohaterowie Masowej Wyobraźni (Popiół i diament, Czterej pancerni i pies, Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, Klątwa Doliny Węży); 3. Wizje Przyszłości (Na srebrnym globie, Test pilota Prixa). Wystawa będzie efektem współpracy Muzeum Narodowego we Wrocławiu z CeTA i ASP we Wrocławiu.

 

Muzeum Etnograficzne – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
„Koran: kaligrafia i iluminacja w stylu osmańskim”
18 lutego – 13 kwietnia 2017
Prezentacja 40 tablic kaligrafii i iluminacji, wśród których znalazły się niezwykle cenne dzieła pochodzące z XIX w. Sztuka iluminacji, która rozwinęła się kilkaset lat temu w Azji Środkowej charakteryzuje się stylizowanymi wielobarwnymi ornamentami roślinnymi i zwierzęcymi, w tym także uzyskanymi za pomocą złotego atramentu. Pokazywane na wystawie prace zostały ozdobione przez współczesnego mistrza AlparslanaBabaoğlu, a stworzone przez nowe pokolenie kaligrafów. Wystawa udostępniona dzięki dr. hab. ÖztürkowiEmiroğlu, dyrektorowi YunusEmreEnstitüsü – Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie.


„Pe drom Baro … Od Cyganów do Romów”
20 maja – 3 września 2017
Celem wystawy jest pokazanie historii Romów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów związanych z tą grupą etniczną i stopniowym ich przełamywaniem. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowana w tak dużym wymiarze wyjątkowa kolekcja Andrzeja Grzymały–Kazłowskiego, założyciela i właściciela Muzeum Kultury Romów w Warszawie. To unikalny w skali kraju, największy pozostający w rękach prywatnych, zbiór cyganaliów w całości prezentowany dotychczas tylko w odsłonie wirtualnej, a w pewnych fragmentach na ekspozycjach czasowych. W skład kolekcji wchodzi około 3000 obiektów, a wśród nich m.in. jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z napisem Ziguner z wydanej w 1561 r. w Bazylei Cosmographiiae universalis libri III „Von dem Deutschen Land” Sebastiana Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, niemieckie dokumenty z II wojny światowej oraz liczny zbiór fotografii. Pokazane zostanie malarstwo artystów polskich, rumuńskich, czeskich z pocz. XX w., prace współcześnie działających artystów romskich. Zwiedzający zobaczą również wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50 i 60. XX w. Zbiory Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego uzupełnią przykłady romskiego rzemiosła – kotły, patelnie, elementy strojów, biżuteria – z kolekcji Pawła Lechowskiego „Paszki”.


„Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970”
10 listopada 2017 – 11 marca 2018
Będzie to pierwsza tak duża ekspozycja poświęcona społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym. Zaprezentowane zostaną unikatowe archiwalne zdjęcia oraz dokumenty pochodzące ze zbiorów m. in. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Ghetto Fighters’Archives i Yad Vashem z Izraela, a także z archiwów rodzinnych dolnośląskich Żydów oraz emigrantów. Wystawa podzielona zostanie na kilkanaście tematów: Osiedle Żydowskie na Dolnym Śląsku, życie religijne dolnośląskich Żydów, kultura i sport żydowski, życie gospodarcze Żydów, kobieta i dziecko żydowskie, TSKŻ, emigracje Żydów z Dolnego Śląska. Ekspozycja zostanie wzbogacona materiałami audiowizualnymi – m.in. nagraniami żydowskich artystów i zespołów muzycznych z lat 50. i 60. oraz wywiadami z dolnośląskimi Żydami i emigrantami.
Otwarcie i zakończenie wystawy zostało zaplanowane w powiązaniu z obchodami rocznicy pogromu Nocy Kryształowej oraz 50. rocznicy Marca’68.