Wystawy stałe 

 

 

 

 

 

Wystawy czasowe

 

 

 

 

Życie mieszkańców Chin pod koniec panowania dynastii Ming

Wystawa kolekcji ze Stołecznego Muzeum Chin

12 grudnia 2017 – 11 marca 2018

Pierwsza w Polsce prezentacja eksponatów z bogatych zbiorów Stołecznego Muzeum Chin w Pekinie. Na wystawie pokazano ponad 100 zabytków – m.in. malarstwo zwojowe, porcelanę, rzeźbę sakralną, wyroby jadeitowe i inne tradycyjne przykłady rzemiosła artystycznego, które przybliżają różne aspekty życia społeczeństwa chińskiego pod koniec panowania dynastii Ming, czyli w czasach chińskiego renesansu. Wystawa podzielona została na trzy części i porusza zagadnienia związane z kulturą, religiami i gospodarką.  

 

 

„Moda na Cranacha”
31 października – 30 grudnia 2017

Wystawa ukazująca malarstwo doby Reformacji we Wrocławiu i na Śląsku została przygotowana z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej wyjątkowej prezentacji jest malarstwo Lucasa Cranacha i jego kręgu – oraz ich oddziaływanie na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostały eksponaty z muzealnego działu grafiki (przerysy drzeworytów z tłumaczonej przez dr. Marcina Lutra Biblii, rysunkowe projekty kompozycji epitafijnych oraz grafika z kręgu Cranacha), z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (starodruki i rękopisy – m.in. pierwsze wydania Biblii Lutra, postylle, dzieła śląskich pastorów, zespół portretów rysunkowych wrocławian) oraz z Muzeum Archidiecezjalnego (na przykład Madonna pod jodłami  Lucasa Cranacha st., Alegoria Kościoła Zreformowanego z Nowego Kościoła koło Świerzawy). Istotną rolę podczas wystawy odegra także archiwalna dokumentacja niezachowanych dzieł, które w przeszłości znajdowały się we wrocławskich zbiorach muzealnych.

 

 

„Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
17 października – 17 grudnia 2017

Prezentacja bogatej kolekcji włoskich rycin XVI-XIX w. jest okazją do poznania i podziwiania różnorodności tematów oraz wirtuozerii technicznej dawnej sztuki graficznej. Na wystawie pokazano grafikę oryginalną, opartą na własnych pomysłach, w dużej mierze autorstwa malarzy rytowników. Pośród tych prac znajdziemy dzieła artystów z XVI-wiecznej Bolonii – Giulia Bonasonego i Agostina Carracciego, mistrzów XVII-wiecznej akwaforty, takich jak Giovanni Benedetto Castiglione, Pietro Testa, Salvatore Rosa czy Stefano Della Bella, a także przykłady motywów pejzażowych głównie z XVII i XVIII w. w interpretacji m.in. Marca Ricciego, Giuseppe Vasiego i Giovanniego Battisty Piranesiego. Zaprezentowana jest również grafika reprodukcyjna, odtwarzająca przede wszystkim wzory malarskie.

W tej części wystawy można podziwiać różne techniki służące uzyskaniu efektu doskonałej imitacji rysunku lub malowidła: m.in. na przykładzie XVI-wiecznych miedziorytów Marcantonia Raimondiego i jego uczniów, drzeworytów światłocieniowych XVI i XVII w. autorstwa Antonia da Trento czy Bartolomea Coriolana, czy też dzieł wykonanych techniką punktowaną, która zdominowała twórczość Francesca Bartolozziego.

 

 

„Skarb średzki”
3 października – 30 grudnia 2017

Jeden z najcenniejszych skarbów odnalezionych w Europie w XX w. przez trzy ostatnie miesiące roku będzie prezentowany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zwiedzający będą mogli podziwiać wyjątkowej klasy koronę wykonaną w XIV w., zaponę, zawieszki, pierścienie, sygnet z motywem półksiężyca i gwiazdy, taśmę zdobniczą przeznaczoną do okuwania cennych przedmiotów oraz część odnalezionych złotych monet. Korona jest najcenniejszą częścią skarbu średzkiego. Jest klejnotem kobiecym zamówionym z okazji ślubu, na co wskazuje motyw pierścieni – oznaka małżeńskiego zobowiązania i symbol dobrej wróżby. Drugim pod względem wartości klejnotem jest kolista zapona, ozdobiona pośrodku kameą z chalcedonu, z przedstawieniem cesarskiego orła. Na wystawie pokazane zostaną również dwie złote zawieszki z końca XII w. używane jako ozdoba głowy kobiecej (zdobione filigranem oraz szafirami, cytrynami, granatami i perłami), druga skromniejsza para zawieszek, zapinka z figurką ptaka, złote pierścienie, taśma zdobnicza przeznaczona do okuwania cennych przedmiotów oraz złote i srebrne monety. Zaprezentowane będą także elementy skarbu odzyskane z rąk prywatnych w 2005 r.