Wystawy stałe 

 

 

 

 

 

Wystawy czasowe

 

 

Manieryzm wrocławski

27 lutego – 13 maja 2018

 

Wystawa zorganizowana z okazji 70-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Jest to pierwsza w historii monograficzna ekspozycja poświęcona wrocławskiemu manieryzmowi – fascynującemu okresowi w sztuce miasta, który nadal pozostaje mało rozpoznany. Lata około 1600 r. i początek XVII w. to czas wielkiego rozkwitu stolicy Śląska i powstającej tam sztuki. Zwiedzający zobaczą przeszło 150 dzieł z tego okresu sprowadzonych z całej Europy. Najcenniejszymi dziełami pokazywanymi na wystawie są – po raz pierwszy od czasów wojny zaprezentowane obok siebie – prace pochodzące z kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie. Są to kreacje światowej sławy manierystów: obraz Bartholomaeusa Sprangera Chrzest Chrystusa oraz rzeźba Adriaena de Vries Chrystus przy kolumnie.

 

 

 

Żyj, słodka nadziejo!  Szkło patriotyczne

10 kwietnia – 3 czerwca 2018

 

Dwanaście rytowanych i szlifowanych pucharów oraz szklanic z dekoracją o tematyce patriotycznej, które są pamiątkami walki Polaków o niepodległość, prezentujemy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na naczyniach widnieją motywy związane z polskimi powstaniami, a także z wojnami napoleońskimi – są więc tu portrety Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Napoleona Bonaparte oraz godło Królestwa Polskiego z lat 1830–1831 i okolicznościowe napisy wykonane w technice rytowania.

Zabytki powstały w hutach czeskich i polskich, a wspaniałą plastyczną dekorację wyrzeźbili najznamienitsi artyści szkła, m.in.: Anton Heinrich Pfeiffer (1801–1866), Emanuel Hoffmann (1819–1878) i Johann F. Hoffmann (1840–1890).

Reprezentacyjne, zdobione dekoracją szlifowaną i rytowaną puchary i szklanice, wykonane z kosztownego rodzaju masy szklanej już od czasów baroku były wysoko cenionymi przedmiotami pamiątkowymi i podarunkowymi.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Niepodlegla

 

 

Kolekcja sfragistyczna barona Hugona von Saurma-Jeltscha

6 marca – 29 lipca 2018

 

Wystawa pieczęci ze śląskiej kolekcji barona Hugona von Saurma-Jeltscha (1837–1896) prezentująca kilkadziesiąt najcenniejszych eksponatów. Wśród wielu woskowych, papierowych i lakowych pieczęci miejskich, książęcych i kościelnych znajdą się tu między innymi: oryginalny rycerski srebrny tłok pieczętny Thimona von Smogrow z XIV w., pierwsza ogólnomiejska pieczęć Jawora z ok. 1300 r., wrocławska pieczęć sekretna z XIV w., a także krzyżacka pieczęć komtura z Longomoso (Włochy, pd. Tyrol) z XVI–XVII w. Oprócz nich prezentowane są także oryginalne rysunki L. Clericusa i egzemplarz publikacji „Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel”, wydanej w Berlinie w 1870 r.