Wystawy stałe 

 

 

 

 

 

Wystawy czasowe

 

 „Kolekcja sfragistyczna Friedricha Augusta Vossberga” 
14 marca – 28 maja 2017

Prezentacja wybranych zabytków pochodzących ze zbiorów Friedricha Augusta Vossberga (1800–1870), które pozyskano dla Wrocławia w 1875 r. Vossberg był urzędnikiem zatrudnionym w Banku Centralnym Prus w Berlinie, a prywatnie zgłębiał wiedzę na temat dziejów mennic krzyżackich oraz Gdańska i Torunia. W 1854 r. opublikował katalog monet mennic Polski i Litwy, w 1864 – Brandenburgii.

 

Nature morte. Biżuteria”
19 lutego – 13 kwietnia 2017

 

Wystawa towarzysząca ekspozycji „Nature morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę” prezentowanej w Pawilonie Czterech Kopuł.


Zamysłem twórców tego pokazu jest z jednej strony pokazanie płynności pomiędzy biżuterią a innymi dziedzinami sztuki, a drugiej zwrócenie uwagi na bardzo nietypowy dla tego medium temat martwej natury. Niektóre z prezentowanych prac są wprost biżuterią i martwą naturą, inne kojarzą się z tytułowymi pojęciami poprzez różnego rodzaju podobieństwa, analogie. Pokazane zostaną prace 80 autorów z całego świata, w tym kilku reprezentantów nowo powstałej Pracowni Biżuterii z Katedry Wzornictwa ASP im. Eugeniusza Gepperta.

 

In facie Ecclesiae. Kwatera ołtarzowa z przedstawieniem zaślubin Marii i przedstawieniem postaci św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
17 stycznia – 30 kwietnia 2017


Pierwsza prezentacja urokliwej i tajemniczej późnogotyckiej kwatery ołtarzowej zakupionej do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w 1989 r. Dwustronnie malowane dzieło przedstawia Zaślubiny Marii na awersie i fragment postaci św. Katarzyny na odwrocie. Powstało pod koniec XV w. w jednej z nadreńskich pracowni, lecz nic nie wiadomo o jego pierwotnym miejscu przeznaczenia oraz drodze, jaką przebyło nim zasiliło zbiory krakowskiego kolekcjonera Władysława Miodońskiego. Przed pokazem kwaterę poddano konserwacji oraz badaniom pozwalającym na analizę malowideł we fluorescencji UV, w podczerwieni i przy zastosowaniu spektrometru rentgenowskiego. Wystawę uatrakcyjni obecność fragmentów XV-wiecznych tkanin i elementów strojów.
Miejsce: II piętro