Wystawy stałe 

 

 

 

 

 

Wystawy czasowe

 

 

 

„Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki”

Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
23 stycznia – 18 marca 2018

Ekspozycja ukazuje grafiki i rysunki europejskie – w tym polskie – powstałe od 2. połowy XVIII w. do lat 30. XX w. Wystawa została podzielona na dwie części. W jednej z sal pokazano prace odnoszące się do bajek, legend, baśni i klechd („sala baśni i bajek”). W drugiej zaprezentowano grafiki i rysunki związane z tematyką dawnych zabaw dziecięcych oraz gry planszowe („sala dziecięcych zabaw i gier”). Ekspozycję obu wnętrz ożywiają zabytkowe przedmioty treściowo powiązane z założeniami wystawy. Można również obejrzeć ponad piętnastominutowy film zmontowany z przezroczy z XIX i XX w., wyświetlanych dawniej za pomocą latarni magicznych.

 

 

 

Życie mieszkańców Chin pod koniec panowania dynastii Ming

Wystawa kolekcji ze Stołecznego Muzeum Chin

12 grudnia 2017 – 11 marca 2018

Pierwsza w Polsce prezentacja eksponatów z bogatych zbiorów Stołecznego Muzeum Chin w Pekinie. Na wystawie pokazano ponad 100 zabytków – m.in. malarstwo zwojowe, porcelanę, rzeźbę sakralną, wyroby jadeitowe i inne tradycyjne przykłady rzemiosła artystycznego, które przybliżają różne aspekty życia społeczeństwa chińskiego pod koniec panowania dynastii Ming, czyli w czasach chińskiego renesansu. Wystawa podzielona została na trzy części i porusza zagadnienia związane z kulturą, religiami i gospodarką.