Roczniki Sztuki Śląskiej

 

Nowy Rok, nowe promocyjne ceny

 

uprzejmie informujemy, że w piątek 13-go stycznia wprowadzamy nowe, promocyjne ceny Roczników Sztuki Śląskiej od tomu XVI do XXIII włącznie.
Poszczególne numery czasopisma można nabyć w cenie 10,00 zł. / szt. bezpośrednio w księgarni Muzeum Narodowego we Wrocławiu, znajdującej się na parterze budynku muzeum albo wysyłając zamówienie na adres
ksiegarnia@mnwr.art.pl.

 

Zapraszamy!

 

 

ISSN 0557-2231


Komitet redakcyjny

dr hab. Andrzej Betlej, mgr Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), prof. PhDr Ivo Hlobil, mgr Barbara Ilkosz,
dr Andrzej Jarosz, mgr Romuald Nowak, dr hab. Piotr Oszczanowski, mgr Monika Raczyńska-Sędzikowska (sekretarz redakcji), prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

Redakcja

Bogusława Idzik-Ćwikowska, Zofia Smyk, Justyna Murdza, Małgorzata Wieczorek
 

Adres redakcji

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
rss@mnwr.art.pl
 
Recenzenci

prof. zw. Andrzej P. Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Politechnika Poznańska,
dr Richard Hüttel, Museum der bildenden Künste, Lipsk, 

prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw., Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Malgorzata Omilanowska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Marian Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Profil

Na łamach periodyku, wydawanego od 1959 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.

 

Kontakt

Bożena Guldan-Klamecka
bozena.klamecka@gmail.com; bozena.klamecka@mnwr.art.pl 
Monika Raczyńska-Sędzikowska
tel. 71 372 51 50 w. 263; 71 344 28 27

monika.sedzikowska@mnwr.art.pl