Roczniki Sztuki Śląskiej

  

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy nowe, promocyjne ceny Roczników Sztuki Śląskiej od tomu XVI do XXIII włącznie. Poszczególne numery czasopisma można nabyć w cenie 10 złotych za sztukę bezpośrednio w księgarni Muzeum Narodowego we Wrocławiu, znajdującej się na parterze budynku Muzeum albo wysyłając zamówienie na adres: ksiegarnia@mnwr.art.pl.

 

Zapraszamy!

ISSN 0557-2231


Komitet redakcyjny:

Andrzej Betlej, Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), Ivo Hlobil, Barbara Ilkosz, Andrzej Jarosz, Romuald Nowak, Piotr Oszczanowski, Monika Raczyńska-Sędzikowska (sekretarz redakcji), Rościsław Żerelik

 

Redakcja:

Bogusława Idzik-Ćwikowska, Zofia Smyk, Justyna Murdza, Małgorzata Wieczorek
 

Adres redakcji:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
rss@mnwr.art.pl
 
Recenzenci:

prof. zw. Andrzej P. Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Politechnika Poznańska
dr Richard Hüttel, Museum der bildenden Künste, Lipsk 

prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw., Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Marian Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Profil

Na łamach periodyku, wydawanego od 1959 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.

 

Kontakt:

Bożena Guldan-Klamecka
bozena.klamecka@gmail.com

bozena.klamecka@mnwr.art.pl 


Monika Raczyńska-Sędzikowska
monika.sedzikowska@mnwr.art.pl

tel. 71 372 51 50 w. 263; 71 344 28 27