Roczniki Sztuki Śląskiej

 

Nowy Rok, nowe promocyjne ceny

 

uprzejmie informujemy, że w piątek 13-go stycznia wprowadzamy nowe, promocyjne ceny Roczników Sztuki Śląskiej od tomu XVI do XXIII włącznie.
Poszczególne numery czasopisma można nabyć w cenie 10,00 zł. / szt. bezpośrednio w księgarni Muzeum Narodowego we Wrocławiu, znajdującej się na parterze budynku muzeum albo wysyłając zamówienie na adres
ksiegarnia@mnwr.art.pl.

 

Zapraszamy!

 

 

ISSN 0557-2231


Komitet redakcyjny


Andrzej Betlej, Bożena Guldan-Klamecka (redaktor naczelny), Mariusz Hermansdorfer (do 23 V 2016), Barbara Ilkosz, Romuald Nowak, Piotr Oszczanowski, Monika Raczyńska-Sędzikowska (sekretarz redakcji),Rościsław Żerelik
 

Adres redakcji

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
rss@mnwr.art.pl
 
Recenzenci


prof. Andrzej P. Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Prof. PhDr. IvoHlobil, CSc., A Ústavdějinumění Akademie vĕdČeskérepublikyPraha 
dr Richard Hüttel, Museum der bildendenKünste w Lipsku,
prof. dr hab. Stanisław Marian Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Profil


Na łamach periodyku, wydawanego od 1958 r., publikowane są teksty będące rezultatem badań szczegółowych w zakresie historii sztuki na Śląsku, począwszy od jej najdawniejszych dziejów po współczesność.
W czasopiśmie drukowane są rozprawy, miscellanea, teksty poświęcone kolekcjom i dziełom ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz działalności tej instytucji, a także recenzje i omówienia literatury przedmiotu.

 

Kontakt


Bożena Guldan-Klamecka
bozena.klamecka@gmail.comlubbozena.klamecka@mnwr.art.pl
Monika Raczyńska-Sędzikowska
tel. 71 372 51 50 w. 263; 71 344 28 27
monika.sedzikowska@mnwr.art.pl