H i s t o r i a

Muzeum Narodowe we Wrocławiu mieści się w budynku zaprojektowanym przez Karla Friedricha Endella i wzniesionym w latach 1883 - 1886.

 

Powołano je 28 marca 1947 roku jako Muzeum Państwowe w organizacji, a uroczyście otwarto dla publiczności 11 lipca 1948 roku. Od 1 stycznia 1950 stało się centralnym muzeum regionu, jako Muzeum Śląskie, któremu podlegały muzea województwa wrocławskiego i opolskiego. Do rangi Muzeum Narodowego zostało podniesione 21 listopada 1970 r.

 

Najstarsze zbiory pochodzą z dawnych muzeów niemieckich i z niektórych obiektów sakralnych Wrocławia oraz Dolnego Śląska, a także ze zbiorów lwowskich, przekazanych w 1946 r. przez ówczesne władze Ukrainy. Z biegiem lat tworzono nowe kolekcje - np. polskiej sztuki współczesnej, a także uzupełniano już istniejące. W zbiorach muzeum znajduje się ponad 120 tysięcy obiektów z niemal wszystkich dziedzin sztuki, od średniowiecznej rzeźby kamiennej przez śląskie, polskie i obce dzieła malarstwa, rysunku, grafiki, rzemiosła artystycznego. Są tu zbiory dokumentów kultury polskiej na Śląsku z XIX i XX wieku, zbiory sztuki wydawniczej, fotograficznej oraz kolekcja sztuki XX wieku.

Zbiory Muzeum prezentowane są na wystawach stałych.