Kto jest Kto

Dyrektor

dr hab. Piotr Oszczanowski,

tel. (71) 343 56 43

e-mail: piotr.oszczanowski@mnwr.art.pl

 

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 1.01.2014 r.

Urodzony 19 września 1965 r. we Wrocławiu. Absolwent i pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora. Stypendysta i stażysta m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Prezydenta Niemiec dra Romana Herzoga, uczelni we Frankfurcie nad Menem, Groeningen, Pradze i in. Autor, współrealizator, koordynator projektów badawczych, międzynarodowych konferencji naukowych i wystaw muzealnych.
Członek instytucji naukowych, m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki, International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART) w Amsterdamie, Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji, Societas Humboldtiana Polonorum, a także rad naukowych instytucji muzealnych oraz samorządowych.
Twórca i pierwszy kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce oraz tutor na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2004); alumn Gemeinnützige Hertie Stiftung (od 2003); członek jury Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA (2012); recenzent Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS, Panel HS2). Opiniodawca, konsultant i doradca m.in. Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Biura Rady Miejskiej Departamentu Prezydenta Wrocławia, Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Od 2001 r. członek zespołu realizującego „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa”, t. IV: „Województwo wrocławskie (dolnośląskie)”. Współredaktor czasopism (np. „Roczników Sztuki Śląskiej” Muzeum Narodowego we Wrocławiu) oraz serii naukowych (np. „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami” Instytutu Historii Sztuki UWr). Autor, współautor, redaktor i współredaktor 38 książek i blisko 150 artykułów, kilkuset biogramów, not katalogowych i recenzji związanych ze sztuką i kulturą Śląska, Pomorza, Polski i Czech oraz opinii (np. dotyczących „Skarbu złotniczego z Bremy”, rewindykacji dzieł sztuki śląskiej sporządzanych dla MKiDN RP).
Współautor programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych (np. „Śląska Sekretera” dla TVP, reż. S. Kubiak; „Panorama Racławicka”, realizacja M. Bradke). Członek polskich zespołów programu European Science Foundation „Cuius Regio” oraz programu Unii Europejskiej „Kultura (2007-2013)”.
Laureat nagród i wyróżnień, m.in.: Rządu Dolnej Saksonii i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Prezydenta Miasta Wrocławia, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; odznaczony muzealniczymi medalami „1000 lat Wrocławia” (w uznaniu zasług dla Muzeum Miejskiego Wrocławia) i 200-lecia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego; uhonorowany Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim oraz SILESIANĄ (nagrodą wydawniczą za najlepszą publikację promującą Dolny Śląsk).

 


Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych

dr Barbara Banaś

e-mail: barbara.banas@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 205


Zastępca Dyrektora ds. administracyjno - gospodarczych

Tadeusz Nesterowicz

e-mail: tadeusz.nesterowicz@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 33 08

 


Sekretarz ds. naukowo-oświatowych 
Małgorzata Korżel-Kraśna

e-mail: malgorzata.krasna@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 82 04

 

Małgorzata Korżel-Kraśna, historyk sztuki, politolog. Jest zatrudniona w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 1987 r. Początkowo pracowała w Dziale Oświatowym, a od 1992 r. – w Galerii Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej. Równolegle objęła w 1996 r. stanowisko sekretarza ds. naukowo-oświatowych łącznie z obowiązkami zastępcy dyrektora Muzeum do spraw merytorycznych. Współpracując ściśle z Dyrektorem, określa i organizuje działalność wystawienniczą, naukową Muzeum oraz koordynuje współpracę wszystkich działów muzealnych w celu sprawnego bieżącego funkcjonowania placówki. Ponadto opracowuje sprawozdania, raporty, dokumentację i informację na użytek wewnętrzny i zewnętrzny instytucji (jest współautorką publikacji Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1948-2008, Wrocław 2008).
W ramach działalności w Galerii Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej w 1999 r. objęła stanowisko kuratora największego działu Muzeum. Jej specjalizacją naukową jest meblarstwo zabytkowe (prowadzi Dział Mebli). M. Korżel-Kraśna zorganizowała kilkanaście znaczących wystaw prezentujących dawne rzemiosło, którym towarzyszyły informatory jej autorstwa, m.in.: „Małe formy meblarskie” (1996, w następnych latach w muzeach: w Brzegu, Jaworze, Kluczborku), „Skrzynki, lady, szkatuły” (1998), „Sekrety mebli” (1999 – w Muzeum Miedzi w Legnicy; 2000 – w Muzeum w Wieluniu), „Kabinety” (2004), „Praski, kantorki i sekretarzyki…” (2005), „Komody – meble dla wygody” (2006), „Starożytne inspiracje…” (2007), „Meble. Oryginały i imitacje” (2008), „Cassone i credenza…” (2009).
W 2000 r. M. Korżel-Kraśna była komisarzem wystawy „Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku”, którą zwiedziło ponad 60 tys. widzów. Ekspozycja otrzymała I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2000”. Była też jednym z komisarzy ekspozycji „Obyczaje cechów śląskich” (2002) i redaktorem naukowym towarzyszącego jej katalogu pt. Zabytki cechów śląskich – pierwszej w Polsce publikacji prezentującej tak wyjątkowy i obszerny zbiór pamiątek rzemieślniczych. Wystawa ta została uznana za najlepszą ekspozycję muzealną w kraju i otrzymała w 2003 r. Grand Prix we wspomnianym wyżej konkursie.
W 2004 r. M. Korżel-Kraśna była autorką wystawy „Dom śląski – dom europejski” oraz towarzyszącego jej katalogu zbiorów pt. Meble XVIII wieku, pierwszego naukowego opracowania mebli zabytkowych w muzealnictwie polskim. Przedsięwzięcie to zdobyło I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2004”, w kategorii wystaw historycznych. Kolejny przygotowany przez M. Kraśną katalog mebli: Meble z pierwszej połowy XIX wieku ukazał się w 2007 r. jako publikacja do wystawy „Cesarski przepych – mieszczańska prostota”. Zarówno sama wystawa, jak i katalog otrzymały II nagrodę w konkursie „Sybilla 2007”.


 

Galeria Sztuki XII-XVI w.
Bożena Guldan-Klamecka - kurator

tel. (71) 372 51 50 w. 295

 

Bożena Guldan-Klamecka, historyk sztuki, muzeolog, mediewistka. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku kariery zawodowej jest związana z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie od 1991 r. kieruje Galerią Sztuki XII-XV w., a od 1999 r. – zajmując stanowisko starszego kustosza – pełni funkcję jej kuratora. Jest autorką znaczących wystaw stałych wrocławskiego Muzeum Narodowego: „Śląska Rzeźba Kamienna XII-XVI w.” (od 1991), „Sztuka Śląska XIV-XVI w." (1995-2006) oraz „Sztuka Śląska XIV-XVI w." (od 2007, wyróżnionej II nagrodą w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2007”, w kategorii dokonań z zakresu zarządzania i organizacji), a także współautorką ekspozycji stałej „Sztuka Śląska XV-XVIII w. Ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu" w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (od 1988) oraz kilku wystaw czasowych.
Jest autorką, współautorką i redaktorem naukowym rozumowanych katalogów zbiorów i wystaw, m.in.: Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w. (1989) oraz Sztuka na Śląsku XII-XVI w. (2003  – katalog ten otrzymał I nagrodę i statuetkę Sybilli w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2003”, w kategorii dokonań z zakresu działalności naukowej). Przygotowała również wiele opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących głównie śląskiej sztuki średniowiecznej, opublikowanych w kraju i za granicą, w tym kilkadziesiąt not katalogowych poświęconych zabytkom gotyckim do katalogów wystaw, m.in.: Die Blume Europas. Meisterwerke aus dem Nationalmuseum Breslau (Wrocław), Köln 2006; Meisterwerke mittelalterlicher Kunst aus dem Nationalmuseum Warschau, München 2006; Śląsk perła w Koronie Czeskiej, Praga–Legnica 2006; Angeli. Volti dell’Invisibile, Torino 2010. Od 2008 r. pełni funkcję redaktora naczelnego „Roczników Sztuki Śląskiej”, wydawanych przez wrocławskie Muzeum Narodowe – jest redaktorem naukowym XIX tomu tego periodyku (wyd. 2010) . Uczestniczy w programach badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego: „Śląskie Archiwum Ikonograficzne” oraz „Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim”. Za osiągnięcia w działalności zawodowej została  nagrodzona m.in.: Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” (1988), Brązowym Krzyżem Zasługi (1998), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2008).

 


Galeria Sztuki XVI-XIX w. 
Ewa Houszka – kurator

tel. (71) 372 51 50 w. 290

 

Ewa Houszka, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zwłaszcza malarstwem polskim XIX i wczesnego XX w. oraz nowożytnym portretem śląskim. Jest autorką wystaw „Portret na Śląsku” (1984) i „Kazimierz Sichulski” (1994) oraz towarzyszących im katalogów, współautorką m.in. wystawy „Grottger” (1987 – grand prix w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”) i wrocławskiej edycji salzburskiej wystawy „Michael Willmann – malarz baroku” (1994), a także ekspozycji stałych: „Sztuka śląska XVI-XIX w.” (2005) i „Sztuka polska XVII-XIX w.” (2013). Uczestniczyła w organizacji wystawy „Ekspresjonizm w sztuce polskiej” (1980) oraz sesji naukowych poświęconych twórczości Grottgera i Willmanna. Publikowała swoje teksty w opracowaniach zbiorowych wrocławskiego Muzeum, m.in.: „Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu” (1998), „Die Blume Europas” (2006), „Skarby sztuki” (2013). Jest współautorką katalogów zbiorów „Malarstwo śląskie 1520-1800” (2009) i „Malarstwo polskie od baroku do modernizmu” (2013).

 


Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej
Małgorzata Korżel-Kraśna – kurator

e-mail: malgorzata.krasna@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 82 04


Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów
Elżbieta Kotkowska - główny inwentaryzator

 e-mail: elzbieta.kotkowska@mnwr.art.pl

tel. (71) 344 28 27

 

Elżbieta Kotkowska, ur. 9 marca 1955 r. we Wrocławiu. W 1980 r. ukończyła studia z historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W latach 1982-1990 pracowała w Biurze Studiów i Inwentaryzacji Zabytków we Wrocławiu, przy inwentaryzacji zabytków ruchomych i założeń pałacowo-ogrodowych Dolnego Śląska. Od 1980 r. należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w którym w połowie lat 80. pełniła funkcję sekretarza Oddziału Wrocławskiego. W 1991 r. ukończyła Podyplomowe Studia Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1991-1993 była inspektorem Państwowej Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. W 1994 r. powróciła do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmując stanowisko kustosza w Dziale Głównego Inwentaryzatora. Rok później ukończyła kurs menedżerski z zakresu muzealnictwa, organizowany przez Rijksmuseum i Akademie Konserwacji Dzieł Sztuki w Amsterdamie.
Od 2000 r. bierze udział w Europejskich Konferencjach Inwentaryzatorów.
Jest inicjatorem, powołanej wzorem krajów Unii Europejskiej, Grupy Inwentaryzatorów Muzealnych, która działa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Pierwszy zjazd tej grupy, przygotowany przez zespół wrocławski, odbył się w Wojnowicach w 2001 r. E. Kotkowska brała udział w następnych konferencjach międzynarodowych i krajowych, na bieżąco konsultując z muzealnikami i pracownikami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami muzealnymi i ich ochroną. Od 2004 r. pełni funkcję głównego inwentaryzatora w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W pracy zawodowej kieruje się zasadami kodeksu etyki muzealnej ICOM, którego członkiem jest od 2009 r.

 

Informujemy, że w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przyjęto zasadę, zgodnie z którą wszystkie instytucje ubiegające się o użyczenie obiektów z kolekcji naszego Muzeum powinny przesyłać prośby o użyczenie zawierające pełną listę obiektów z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy liczyć się z odmową wypożyczenia.

 


Pracownia Komputerowa (digitalizacja zbiorów)

Katarzyna Pierzchała-Jaroszewicz - specjalista ds. przetwarzania danych

katarzyna.pierzchala@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 226

 


Pracownia Konserwacji Zabytków
Roman Kołakowski - główny konserwator

tel. (71) 372 51 50 w. 235

 

Roman Kołakowski, ur. 26 stycznia 1953 r. w Gdańsku. Studia z zakresu konserwacji i historii sztuki ukończył w 1979 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. pracuje na stanowisku głównego konserwatora we wrocławskim Muzeum Narodowym, z którym związany był już w latach 1980-1990 jako konserwator Pracowni Konserwacji Metalu. Istotne znaczenie dla rozwoju jego kwalifikacji i zainteresowań zawodowych, a także rozeznania na rynku sztuki miała prywatna działalność konserwatorska, którą prowadził w latach 1991-2007.   
Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych, poświęconych problematyce bliskiej jego kompetencjom (m.in. w Rydzynie, Warszawie, Krakowie). W sferze jego zainteresowań intelektualnych pozostają zagadnienia sztuki nowożytnej i współczesnej, pogłębiane o przeprowadzane ekspertyzy z zakresu różnych technik malarskich.

 


Biblioteka
Elżbieta Afenda-Rossa - kierownik

e-mail: elzbieta.afenda-rossa@mnwr.art.pl

 tel. (71) 372 51 50 w. 239

 

Elżbieta Afenda-Rossa, bibliotekoznawca, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Starszy kustosz – kierownik Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 1977 r. Zakres jej działalności zawodowej obejmuje następujące zadania i zagadnienia: 
1. Gromadzenie księgozbioru: od 01.01.1977 (stan księgozbioru 60 097 wol.) do 01.01.2013 (stan księgozbioru 105 825 wol.) pozyskano 45 728 woluminów, wzbogacając księgozbiór zwłaszcza w zakresie dziedzin podstawowych dla działów merytorycznych Muzeum (malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne, sztuka współczesna, historia).
2. Inwentaryzacja: księgi inwentarzowe – koncepcja i bezpośredni nadzór nad scaleniem 23 ksiąg inwentarzowych, uporządkowanie i ujednolicenia ciągów sygnatur.
3. Wymiana wydawnictw muzealnych: znaczące zwiększenie liczby instytucji pokrewnych (muzea, instytuty naukowe, biblioteki w kraju i za granicą), z którymi Biblioteka utrzymuje wymianę wydawnictw, dzięki czemu m.in. pozyskuje ważne, znaczące nowości naukowe, często drogie i trudno dostępne.
4. Katalog rzeczowy: inicjatywa, koncepcja i nadzór nad podjęciem bardzo istotnego zadania – stworzenia katalogu rzeczowego Biblioteki, który na bieżąco jest modyfikowany zgodnie z zaleceniami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
5. Komputeryzacja zbiorów: nadzór nad  koncepcją komputeryzacji zbiorów bibliotecznych, stworzenie stanowiska administratora sieci bibliotecznej.
6. Stare druki: inicjatywa, koncepcja i nadzór  nad naukowym opracowaniem starodruków; stworzenie stanowiska dla osoby bezpośrednio opracowującej starodruki;  prace zmierzające do wydania naukowego katalogu  starodruków.
7. Wystawy muzealne: stała współpraca z kuratorami wystaw. Współpraca  przy doborze i przygotowanie zabytkowych książek prezentowanych na wystawach muzealnych własnych i innych pokrewnych instytucji: „Skarby Muzeum Narodowego” (dokonano wyboru i sporządzono listę cymeliów i ciekawych druków bibliotecznych, dokonano ich opisu i przekazano na wystawę), „Śląska sztuka XIV- XVII w. – 1000 lat rzemiosła artystycznego na Śląsku”, „Hans Poelzig – Architektura i sztuka 1900-1916” (wystawa w Muzeum Architektury), „Artyści Akademii Wrocławskiej”, „Albrecht Dürer”, „Obyczaje cechów śląskich”, „Arcydzieła sztuki perskiej w zbiorach polskich”.

Nagrody i wyróżnienia : Zasłużony Działacz Kultury (1998), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2008).

 


Gabinet Dokumentów
Robert Heś – kierownik

tel. (71) 372 51 50 w. 242

 

Robert Heś, historyk, mediewista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, zatrudniony w Muzeum od 1999 r., początkowo w Archiwum Zakładowym, a od 2006 r. jako kierownik Gabinetu Dokumentów – Zbiorów Specjalnych, od 2008 r. kustosz.
Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Współpracownik zespołu opracowującego „Bibliografię historii Śląska”. Współautor wystawy „Gruss aus… Dolny Śląsk na dawnych pocztówkach” (2011). Autor i współautor książek i katalogów, m.in.: „Dzieje zamku w Chudowie” (2000, współautor), „Joannici na Śląsku w średniowieczu” (2007), „Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku” (2007), „Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947-2007” (2008, współautor), „Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”, t. 1-2 (2011, współautor), oraz artykułów, m.in.: „Koń bojowy i jego oporządzenie na XIV-wiecznym Śląsku” (2001), „Nekropolia rycerska w Lutomi pod Świdnicą. Przyczynek do genealogii rodów Atze i Betschau” (2002, współautor), „Księża czy rycerze. Militarna rola joannitów na Śląsku w średniowieczu” (2005), „Producenci dział w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu” (2007), „Joannici w oczach Ślązaków w średniowieczu i epoce nowożytnej” (2007), „Początki broni palnej w Zgorzelcu (Görlitz) 1393-1420” (2009), „Trzy kamienne pomniki dawnego prawa z okolic Świdnicy, czyli rzecz o pułapkach interpretacyjnych czyhających na badaczy” (2009), „Komandoria Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w Ziębicach w średniowieczu” (2010), „Średniowieczne płyty nagrobne z kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Wrocławiu” (2010), „Closing Commanderies or the Transfer of Hospitaller Convents in Medieval Silesia” (2011), „Wrocław między trzema królestwami – wyprawa Jagiellonów na Śląsk w 1474 r.” (2012).

 


Dział Oświatowy 
Grzegorz Wojturski – kierownik

e-mail: oswiata@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 48

 

Grzegorz Wojturski, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1993). W Muzeum Narodowym pracuje od 1994 r. jako edukator w Dziale Oświatowym. Współtwórca wystawy „Franz Heigel – śląski malarz baroku” (1998) we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym. W 1998 r. ukończył kurs pedagogiczny na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zdobywając uprawnienia nauczycielskie. Popularyzator filmów o sztuce oraz współorganizator artystycznych prezentacji multimedialnych w Muzeum Narodowym. Uczestnik kilku ogólnopolskich warsztatów i konferencji związanych z edukacją muzealną (Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Pałac w  Łańcucie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Książąt Pomorskich w Szczecinie). Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w „Roczniku Świdnickim” i „Spotkaniach z Zabytkami”.  Autor szeregu scenariuszy lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych, współautor „Przewodnika po Muzeum Narodowym we Wrocławiu” (2006). Nauczyciel wiedzy o kulturze w Prywatnym Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Uczestnik sesji naukowych, w tym (jako prelegent) dwóch  konferencji związanych ze Szlakiem Sakralnej Sztuki Barokowej Imienia Michaela Willmanna. Autor rozdziału dotyczącego historii kaplicy św. Anny w Kowarach w monografii historycznej Kowar (2013). Wyróżniony w 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Miłośnik zabytków Śląska oraz szeroko pojętej  sztuki i kultury baroku.

 


Dział Wydawnictw 
Bogusława Idzik-Ćwikowska – kierownik

e-mail: boguslawa.idzik@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 256

 

Bogusława  Idzik-Ćwikowska ukończyła  filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim  oraz podyplomowe  studia dziennikarstwa i edytorstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu pracuje  od grudnia 2013 r. Swoją drogę zawodową rozpoczęła  w Wydawnictwie Zakładu Narodowego  im. Ossolińskich,  następnie pracowała  w Wydawnictwie Naukowym PWN, w Operze Dolnośląskiej we  Wrocławiu, a przez ostatnie kilkanaście lat kierowała Wydawnictwem  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Współpracowała także  m.in. z  „Dolnośląską Gazetą Wyborczą” oraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotnie uczestniczyła jako juror (reprezentując  Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych)  w komisji konkursu Na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Akademickiej, organizowanego przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w ramach Wrocławskich Targów Książki Naukowej. Swoje kwalifikacje podnosiła, uczestnicząc w licznych konferencjach dla wydawców szkół wyższych (dotyczących m.in. zarządzania wydawnictwem, marketingu, prawa autorskiego, upowszechniania elektronicznego publikacji naukowych).

 


Dział Reklamy i Marketingu

marketing@mnwr.art.pl
Wiesława Wilczyńska-Koper - główny specjalista ds. marketingu i promocji

e-mail: wieslawa.wilczynska@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 07 27

tel. kom.+48 604 169 756

 

Wiesława Wilczyńska-Koper, historyk sztuki, specjalistka ds. marketingu. Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (1976) i podyplomowych studiów dla menedżerów kultury  w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (2004).
W 1976 r. pracowała w  Muzeum Sztuki Medalierskiej na stanowisku dokumentalistki. W latach 1977-1988 zatrudniona w Pracowniach Konserwacji Zabytków, w Dziale Dokumentacji Naukowo-Historycznej;  jest autorką 8 studiów historyczno-urbanistycznych miast dolnośląskich, opracowywanych do celów konserwatorskich; uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych dotyczących zabytkowych zespołów miejskich. W latach 1988-1995 pracowała w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: przez trzy lata w redakcji technicznej (jest autorką wielu projektów technicznych książek naukowych i popularnonaukowych  – w 1991 r. otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku za książkę Umberto Eco „O bibliotece”); w kolejnych latach zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. promocji i marketingu.
W 1995 r. pracowała w  Wydawnictwie Arboretum na stanowisku specjalisty ds. marketingu.
W tym samym roku rozpoczęła pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na stanowisku kierownika Działu Promocji i Marketingu. Zajmuje się przede wszystkim promocją Muzeum i jego oferty, planowaniem  strategii marketingowych, badaniem muzealnego rynku w zakresie zapotrzebowania na usługi, polityką cenową oferty w muzealnych punktach sprzedaży, negocjowaniem i sporządzaniem odpowiednich umów i aplikacji oraz sprawowaniem nadzoru nad ich realizacją. Współpracuje z instytucjami, firmami i innymi jednostkami gospodarczymi w zakresie sponsoringu, promocji, reklamy i handlu. Uczestniczka licznych konferencji  i szkoleń poświęconych problematyce  marketingu i zagadnień prawa autorskiego. W sferze jej zainteresowań intelektualnych pozostają zagadnienia związane z marketingiem w kulturze, sztuką reklamy, organizacją imprez kulturalnych oraz public relations. Od 1978 r. należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Współautorka publikacji zbiorowej pt. „Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu” (z serii Monografie Regionalne Dolnego Śląska, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław–Strzegom 1998). Współorganizatorka targów książki: Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (w latach  1991-1998 – z ramienia Wydawnictwa Ossolineum i Wydawnictwa Dolnośląskiego) oraz Wrocławskich Targów Książki  Naukowej (od 1992 r. do dziś – na zlecenie Politechniki Wrocławskiej).

 


Anna Kowalów - rzecznik prasowy

e-mail: anna.kowalow@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 07 27

tel. kom. + 48 696 50 14 38

 

Anna Kowalów, dziennikarka, specjalistka PR. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów w zakresie wiedzy o sztuce (Uniwersytet Wrocławski) oraz administracji i przedsiębiorczości w kulturze (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”). Pracę zawodową rozpoczynała w Dziale Kultury Radia Eska Wrocław, następnie przez 12 lat pracowała jako dziennikarka Radia Wrocław i Radia Ram, realizując głównie audycje i wywiady o tematyce kulturalnej. W tym czasie była również korespondentką Programu 2 Polskiego Radia w Warszawie, dla którego przygotowywała relacje z najważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na swoim koncie ma również publikacje w „Gazecie Wyborczej” i „Słowie Polskim”, a także w miesięcznikach „Odra” i „Elle”. Jako specjalistka PR współpracowała z festiwalem „Giving Voice”. Od 2007 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego oddziałów: Panoramy Racławickiej i Muzeum Etnograficznego. Do jej obowiązków, oprócz współpracy z mediami, należy: administrowanie stroną internetową Muzeum Narodowego, redagowanie fan page’ów Muzeum oraz jego oddziałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), przygotowywanie kampanii promocyjnych. Współpracuje przy organizacji imprez Dni Otwarte i  Noc Muzealna, a od 2012 r. organizuje comiesięczne Dni Wolnej Sztuki oraz koordynuje działalność współpracującego z Muzeum zespołu wolontariuszy. Jest koordynatorką wrocławskiej edycji międzynarodowego projektu „Ganymed goes Europe”, realizowanego we współpracy z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu i Szépművészeti Muzeum w Budapeszcie.

 


Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel. (71) 343 33 08

 


Dział Finansowo-Księgowy
tel. (71) 343 74 15

 


Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Krystyna Świtalska - kierownik

krystyna.switalska@mnwr.art.pl

tel. (71) 34 388 39 w.202

  


ODDZIAŁY: 

 

Muzeum Etnograficzne
50 - 077 Wrocław, ul. Traugutta 111 - 113


Elżbieta Berendt – kierownik

e-mail:elzbieta.berendt@mnwr.art.pl

tel./fax: (71) 344 28 49, 344 33 13

 

Elżbieta  Berendt, etnograf, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, komitetów redakcyjnych „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej” i „Archiwum Etnograficznego”, rzeczoznawca Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło. W 2006 r. została powołana przez Marszałka  Sejmiku Dolnośląskiego w skład Dolnośląskiej Rady ds. Produktu Regionalnego. Jest autorką opracowań poświęconych głównie  sztuce ludowej i problematyce tożsamości kulturowej, w tym trzech prac zwartych, kilkudziesięciu artykułów i recenzji zamieszczanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
Od 1984 r. jest zatrudniona w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w Dziale Sztuki. W 1994 r. objęła stanowisko kierownika Muzeum, co zbiegło się z  kapitalnym remontem tej placówki i reorganizacją ekspozycji.  Dziesięć lat później, w 2004 r., prowadzone przez nią Muzeum przeprowadziło się do nowej siedziby w dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich. Przeprowadzkę poprzedziła przebudowa budynku i jego remont. W latach 1999 i 2005 E. Berendt otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za dokonania z zakresu muzealnictwa.
 Pod jej kierunkiem Muzeum  Etnograficzne zorganizowało kilkaset wystaw czasowych, w tym tak znaczących jak: „Polskie opisanie świata”(1994-1995), „Śląsk, Schlesien. Slezsko. Przenikanie kultur” (2000), „Sztuka drewna” (2005). Część spośród nich została wyróżniona w edycjach Konkursu na Wydarzenia Muzealne Roku. Główną nagrodę – statuetkę Sybilli – Muzeum otrzymało w latach 2000, 2001, 2005 w kategorii wystaw etnograficznych. W 2006 r. placówce przyznano II  nagrodę  we wspomnianym konkursie, w kategorii przedsięwzięć organizacyjnych – za przeniesienie siedziby i przygotowanie nowej wersji  ekspozycji stałej autorstwa E. Berendt: „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”. W 1997 r. Muzeum Etnograficzne zostało uhonorowane wyróżnieniem i medalem w VII edycji dorocznego ogólnopolskiego Konkursu o  Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

 


Panorama Racławicka
50 - 155 Wrocław, ul. Purkyniego 11


Romuald Nowak – kierownik

e-mail: romuald.nowak@mnwr.art.pl

tel./fax: (71) 343 36 39

 

Romuald Nowak, ur. 6 lutego 1957 r. w Brzegu. W 1981 r. ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu rozpoczął w 1980 r., będąc jeszcze studentem, i przeszedł kolejno poszczególne szczeble kariery zawodowej, osiągając stanowisko starszego kustosza w Dziale Rzeźby Galerii Sztuki XVI-XIX w. Jest autorem i współautorem licznych opracowań, katalogów i artykułów z zakresu sztuki barokowej na Śląsku, publikowanych w kraju i za granicą, m.in.: Die Willmann-Fresken im Abtspalast von Kloster Leubus in Schlesien (1987), Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum. Katalog wystawy (1992), Rzeźba Śląska XVI-XVIII w. Katalog zbiorów (1994), Musica sacra. Motywy muzyczne w sztuce Śląskiej XIII-XVIII w. (1997, współautor), Magia iluzji. Dzieło Jana Kubena (2000, współautor). Jest twórcą i współtwórcą wielu wystaw, jak np.: „Galeria sztuki XVI-XIX w.”, „Musica sacra”, „Kształt piękna” (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), „Brązowa rzeźba europejska” oraz „Barok na Śląsku” (Muzeum Miedzi w Legnicy), „Michał Klahr Starszy i jego Theatrum sacrum” (Muzeum Ziemi Kłodzkiej), „Sztuka Śląska XIV-XVIII w.” (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), „Teatrum sacrum. El arte barroco de Silesia de los silos XVII-XVIII” (Galeria Caja Duero Salamanca, Hiszpania).
Od 1991 r. kieruje Oddziałem Muzeum Narodowego – Panoramą Racławicką, największą atrakcją turystyczną Wrocławia. Od 1992 jest członkiem Międzynarodowej Konferencji Panoram. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat malowidła Styki i Kossaka, m.in.: Panorama Racławicka (teka – 1999; album – 2008), Panoramy europejskie (2001).
Od 1981 r. należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 1984-1990 pełnił funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego); przewodniczy Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym tego stowarzyszenia (od 1990), a także jest członkiem Sekretariatu Forum Doradczego ds. Rozproszonych Dzieł Sztuki. W latach 1992-1998 był członkiem Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zasiada w radach muzealnych: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Za osiągnięcia w działalności zawodowej otrzymał m.in.: Złotą Odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami” (1992), Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (1997, 2005), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2010).

 


ODDZIAŁY W ORGANIZACJI:

 

Muzeum Sztuki Współczesnej 
Barbara Ilkosz – kurator

tel. (71) 372 51 50 w. 209

 

Barbara Ilkosz, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (1980). Po studiach zatrudniona w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, następnie w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W Muzeum Narodowym pracuje od 1985 r. na stanowisku kustosza zbiorów współczesnego malarstwa i rzeźby. Zajmuje się sztuką polską XX w. oraz środowiskiem artystycznym Wrocławia w okresie międzywojennym.
Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Autorka i współautorka katalogów wystaw, m.in.: „Polska malirska tvorba”, Karlovy Vary, 1989; „Oskar Moll. Gemälde und Aquarelle”, Mainz 1997; „Maria Jarema (1908-1958)”, Wrocław1998; „Georg Paul Heyduck (1898-1962)”, Ratingen-Hösel¬–Wrocław1999; „Die vier Jahreszeiten. Polnische Landschaftsmalerei von der Aufklärung bis heute”, Frankfurt 2000; „Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900-1916”, Wrocław 2001; „Die Blume Europas. Meisterwerke aus dem Nationalmuseum Breslau”, Köln 2006; Paul Klee: od szkicownika do obrazu”, Warszawa 2007; „Janusz Eysymont. Obrazy mistyczne”, Wrocław 2005; „Zapisy przemian: sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała”, Wrocław 2007; „Halina Eysymont. Pejzaże”, Wrocław 2013.

 


Muzeum Sztuki Książki
Wojciech Kaczorowski - kustosz

 

Wojciech Kaczorowski, ur. 1953 r. we Wrocławiu, ukończył w 1977 r. studia w zakresie filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował jako sekretarz literacki w Biurze Wydawnictw Akademickiego Ośrodka Teatralnego „Kalambur” we Wrocławiu, jako sekretarz, a następnie kierownik literacki we Wrocławskim Teatrze Lalek, jako specjalista ds. wydawnictw na Politechnice Wrocławskiej. Od 1985 r. zatrudniony w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, początkowo w Dziale Wydawnictw, a od 1987 r. w Dziale Sztuki Wydawniczej, przekształconym w 1988 r. w Muzeum Sztuki Książki w organizacji (od 1995 r. na stanowisku kustosza). Komisarz wielu wystaw związanych z typografią i sztuką edytorską: „Stanisław Gliwa – typograf” (1990), „Polnische Bibliophile Drucke. Tradition und Gegenwart” (1992, prezentowana w Dreźnie i Lipsku), „Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne” (1996), „Alina Kalczyńska. Sztuka książki” (1997), „Reklama na rynku książki” (2003), „W witrynie przedwojennej księgarni” (2008), „Kronika Feliksa Topolskiego” (2011), „Kształty polskiej litery” (2013). Autor tekstów towarzyszących wystawom, artykułów w czasopismach księgarskich i społeczno-kulturalnych („Świat Książki”, „Odra”), publikacji naukowych (m.in. w książce „Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje”, Wrocław 2006), popularnonaukowych (katalog wystawy „Współczesna polska sztuka książki”, Warszawa 2000) oraz katalogu zbiorów („Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne”, Wrocław 1996). Członek jury projektu „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”. Wyróżniony w 1998 r. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.