Kto jest kto


 

Dyrektor

dr hab. Piotr Oszczanowski

tel. 71 343 56 43

e-mail: piotr.oszczanowski@mnwr.art.pl

 

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 1.01.2014 r.

Urodzony 19 września 1965 r. we Wrocławiu. Absolwent i pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora. Stypendysta i stażysta m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Prezydenta Niemiec dra Romana Herzoga, uczelni we Frankfurcie nad Menem, Groeningen, Pradze i in. Autor, współrealizator, koordynator projektów badawczych, międzynarodowych konferencji naukowych i wystaw muzealnych.


Członek instytucji naukowych, m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki, International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART) w Amsterdamie, Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji, Societas Humboldtiana Polonorum, a także rad naukowych instytucji muzealnych oraz samorządowych.


Twórca i pierwszy kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce oraz tutor na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2004); alumn Gemeinnützige Hertie Stiftung (od 2003); członek jury Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA (2012); recenzent Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS, Panel HS2). Opiniodawca, konsultant i doradca m.in. Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Biura Rady Miejskiej Departamentu Prezydenta Wrocławia, Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.


Od 2001 r. członek zespołu realizującego „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa”, t. IV: „Województwo wrocławskie (dolnośląskie)”. Współredaktor czasopism (np. „Roczników Sztuki Śląskiej” Muzeum Narodowego we Wrocławiu) oraz serii naukowych (np. „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami” Instytutu Historii Sztuki UWr). Autor, współautor, redaktor i współredaktor 38 książek i blisko 150 artykułów, kilkuset biogramów, not katalogowych i recenzji związanych ze sztuką i kulturą Śląska, Pomorza, Polski i Czech oraz opinii (np. dotyczących „Skarbu złotniczego z Bremy”, rewindykacji dzieł sztuki śląskiej sporządzanych dla MKiDN RP).


Współautor programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych (np. „Śląska Sekretera” dla TVP, reż. S. Kubiak; „Panorama Racławicka”, realizacja M. Bradke). Członek polskich zespołów programu European Science Foundation „Cuius Regio” oraz programu Unii Europejskiej „Kultura (2007-2013)”.


Laureat nagród i wyróżnień, m.in.: Rządu Dolnej Saksonii i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Prezydenta Miasta Wrocławia, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; odznaczony muzealniczymi medalami „1000 lat Wrocławia” (w uznaniu zasług dla Muzeum Miejskiego Wrocławia) i 200-lecia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego; uhonorowany Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim oraz SILESIANĄ (nagrodą wydawniczą za najlepszą publikację promującą Dolny Śląsk).

 


 

Zastępca Dyrektora

Pełnomocnik ds. Pawilonu Czterech Kopuł

dr Barbara Banaś

e-mail: barbara.banas@mnwr.art.pl

tel. 71 372 51 50 w. 205


Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych
Małgorzata Merta-Witecka

tel. 71 343 33 08

 


 

Sekretarz ds. naukowo-oświatowych 
Małgorzata Korżel-Kraśna

e-mail: malgorzata.krasna@mnwr.art.pl

tel. 71 343 82 04

 

Małgorzata Korżel-Kraśna, historyk sztuki, politolog. Jest zatrudniona w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 1987 r. Początkowo pracowała w Dziale Oświatowym, a od 1992 r. – w Galerii Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej. Równolegle objęła w 1996 r. stanowisko sekretarza ds. naukowo-oświatowych łącznie z obowiązkami zastępcy dyrektora Muzeum do spraw merytorycznych. Współpracując ściśle z Dyrektorem, określa i organizuje działalność wystawienniczą, naukową Muzeum oraz koordynuje współpracę wszystkich działów muzealnych w celu sprawnego bieżącego funkcjonowania placówki. Ponadto opracowuje sprawozdania, raporty, dokumentację i informację na użytek wewnętrzny i zewnętrzny instytucji (jest współautorką publikacji „Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1948–2008”, Wrocław 2008).


W ramach działalności w Galerii Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej w 1999 r. objęła stanowisko kuratora największego działu Muzeum. Jej specjalizacją naukową jest meblarstwo zabytkowe (prowadzi Dział Mebli). M. Korżel-Kraśna zorganizowała kilkanaście znaczących wystaw prezentujących dawne rzemiosło, którym towarzyszyły informatory jej autorstwa, m.in.: „Małe formy meblarskie” (1996, w następnych latach w muzeach: w Brzegu, Jaworze, Kluczborku), „Skrzynki, lady, szkatuły” (1998), „Sekrety mebli” (1999 – w Muzeum Miedzi w Legnicy; 2000 – w Muzeum w Wieluniu), „Kabinety” (2004), „Praski, kantorki i sekretarzyki…” (2005), „Komody – meble dla wygody” (2006), „Starożytne inspiracje…” (2007), „Meble. Oryginały i imitacje” (2008), „Cassone i credenza…” (2009).
W 2000 r. M. Korżel-Kraśna była komisarzem wystawy „Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku”, którą zwiedziło ponad 60 tys. widzów. Ekspozycja otrzymała I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2000”. Była też jednym z komisarzy ekspozycji „Obyczaje cechów śląskich” (2002) i redaktorem naukowym towarzyszącego jej katalogu pt. „Zabytki cechów śląskich” – pierwszej w Polsce publikacji prezentującej tak wyjątkowy i obszerny zbiór pamiątek rzemieślniczych. Wystawa ta została uznana za najlepszą ekspozycję muzealną w kraju i otrzymała w 2003 r. Grand Prix we wspomnianym wyżej konkursie.


W 2004 r. M. Korżel-Kraśna była autorką wystawy „Dom śląski – dom europejski” oraz towarzyszącego jej katalogu zbiorów pt. Meble XVIII wieku, pierwszego naukowego opracowania mebli zabytkowych w muzealnictwie polskim. Przedsięwzięcie to zdobyło I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2004”, w kategorii wystaw historycznych. Kolejny przygotowany przez M. Kraśną katalog mebli: „Meble z pierwszej połowy XIX wieku” ukazał się w 2007 r. jako publikacja do wystawy „Cesarski przepych – mieszczańska prostota”. Zarówno sama wystawa, jak i katalog otrzymały II nagrodę w konkursie „Sybilla 2007”.

 


 

Galeria Sztuki XII–XV w.
dr Agnieszka Patała – adiunkt

e-mail: agnieszka.patala@mnwr.art.pl
tel. (71) 372 51 50 w. 295

 

 


 

Galeria Sztuki XVI–XIX w. 
Ewa Houszka – kurator

tel. (71) 372 51 50 w. 290

 

Ewa Houszka, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zwłaszcza malarstwem polskim XIX i wczesnego XX w. oraz nowożytnym portretem śląskim. Jest autorką wystaw „Portret na Śląsku” (1984) i „Kazimierz Sichulski” (1994) oraz towarzyszących im katalogów, współautorką m.in. wystawy „Grottger” (1987 – grand prix w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”) i wrocławskiej edycji salzburskiej wystawy „Michael Willmann – malarz baroku” (1994), a także ekspozycji stałych: „Sztuka śląska XVI-XIX w.” (2005) i „Sztuka polska XVII-XIX w.” (2013). Uczestniczyła w organizacji wystawy „Ekspresjonizm w sztuce polskiej” (1980) oraz sesji naukowych poświęconych twórczości Grottgera i Willmanna. Publikowała swoje teksty w opracowaniach zbiorowych wrocławskiego Muzeum, m.in.: „Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu” (1998), „Die Blume Europas” (2006), „Skarby sztuki” (2013). Jest współautorką katalogów zbiorów „Malarstwo śląskie 1520-1800” (2009) i „Malarstwo polskie od baroku do modernizmu” (2013).

 


 

Galeria Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej
Małgorzata Korżel-Kraśna – kurator

e-mail: malgorzata.krasna@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 82 04

 


 

Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów 
Monika Raczyńska-Sędzikowska – główny inwentaryzator

e-mail: monika.sedzikowska@mnwr.art.pl

tel. (71) 344 28 27

 

Informujemy, że w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przyjęto zasadę, zgodnie z którą wszystkie instytucje ubiegające się o użyczenie obiektów z kolekcji naszego Muzeum powinny przesyłać prośby o użyczenie zawierające pełną listę obiektów z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy.

W przypadku późniejszego zgłoszenia należy liczyć się z odmową wypożyczenia.

 


 

Pracownia Komputerowa (digitalizacja zbiorów)

Katarzyna Pierzchała – specjalista ds. przetwarzania danych

katarzyna.pierzchala@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 226

 


 

Pracownia Konserwacji Zabytków
Małgorzata Slawiczek-Altman – główny konserwator

malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 235

 


 

Biblioteka 
Barbara Fercowicz – kierownik

e-mail: barbara.fercowicz@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 239

  


 

Gabinet Dokumentów
dr Robert Heś – kierownik

tel. (71) 372 51 50 w. 242

 

Robert Heś, historyk, mediewista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, zatrudniony w Muzeum od 1999 r., początkowo w Archiwum Zakładowym, a od 2006 r. jako kierownik Gabinetu Dokumentów – Zbiorów Specjalnych, od 2008 r. kustosz.


Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Współpracownik zespołu opracowującego „Bibliografię historii Śląska”. Współautor wystawy „Gruss aus… Dolny Śląsk na dawnych pocztówkach” (2011). Autor i współautor książek i katalogów, m.in.: „Dzieje zamku w Chudowie” (2000, współautor), „Joannici na Śląsku w średniowieczu” (2007), „Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku” (2007), „Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947-2007” (2008, współautor), „Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”, t. 1-2 (2011, współautor), oraz artykułów, m.in.: „Koń bojowy i jego oporządzenie na XIV-wiecznym Śląsku” (2001), „Nekropolia rycerska w Lutomi pod Świdnicą. Przyczynek do genealogii rodów Atze i Betschau” (2002, współautor), „Księża czy rycerze. Militarna rola joannitów na Śląsku w średniowieczu” (2005), „Producenci dział w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu” (2007), „Joannici w oczach Ślązaków w średniowieczu i epoce nowożytnej” (2007), „Początki broni palnej w Zgorzelcu (Görlitz) 1393-1420” (2009), „Trzy kamienne pomniki dawnego prawa z okolic Świdnicy, czyli rzecz o pułapkach interpretacyjnych czyhających na badaczy” (2009), „Komandoria Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w Ziębicach w średniowieczu” (2010), „Średniowieczne płyty nagrobne z kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Wrocławiu” (2010), „Closing Commanderies or the Transfer of Hospitaller Convents in Medieval Silesia” (2011), „Wrocław między trzema królestwami – wyprawa Jagiellonów na Śląsk w 1474 r.” (2012).

 


 

Dział Oświatowy 
Grzegorz Wojturski – kierownik

e-mail: grzegorz.wojturski@mnwr.art.pl

edukacja@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 48

 

Grzegorz Wojturski, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1993). W Muzeum Narodowym pracuje od 1994 r. jako edukator w Dziale Oświatowym. Współtwórca wystawy „Franz Heigel – śląski malarz baroku” (1998) we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym. W 1998 r. ukończył kurs pedagogiczny na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zdobywając uprawnienia nauczycielskie. Popularyzator filmów o sztuce oraz współorganizator artystycznych prezentacji multimedialnych w Muzeum Narodowym. Uczestnik kilku ogólnopolskich warsztatów i konferencji związanych z edukacją muzealną (Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Pałac w  Łańcucie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Książąt Pomorskich w Szczecinie). Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w „Roczniku Świdnickim” i „Spotkaniach z Zabytkami”.  Autor szeregu scenariuszy lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych, współautor „Przewodnika po Muzeum Narodowym we Wrocławiu” (2006). Nauczyciel wiedzy o kulturze w Prywatnym Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Uczestnik sesji naukowych, w tym (jako prelegent) dwóch  konferencji związanych ze Szlakiem Sakralnej Sztuki Barokowej Imienia Michaela Willmanna. Autor rozdziału dotyczącego historii kaplicy św. Anny w Kowarach w monografii historycznej Kowar (2013). Wyróżniony w 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Miłośnik zabytków Śląska oraz szeroko pojętej  sztuki i kultury baroku.

 


 

Dział Wydawnictw 
Bogusława Idzik-Ćwikowska – kierownik

e-mail: boguslawa.idzik@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 256

 

Bogusława  Idzik-Ćwikowska ukończyła  filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim  oraz podyplomowe  studia dziennikarstwa i edytorstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu pracuje  od grudnia 2013 r. Swoją drogę zawodową rozpoczęła  w Wydawnictwie Zakładu Narodowego  im. Ossolińskich,  następnie pracowała  w Wydawnictwie Naukowym PWN, w Operze Dolnośląskiej we  Wrocławiu, a przez ostatnie kilkanaście lat kierowała Wydawnictwem  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Współpracowała także  m.in. z  „Dolnośląską Gazetą Wyborczą” oraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotnie uczestniczyła jako juror (reprezentując  Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych) w komisji konkursu Na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Akademickiej, organizowanego przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w ramach Wrocławskich Targów Książki Naukowej. Swoje kwalifikacje podnosiła, uczestnicząc w licznych konferencjach dla wydawców szkół wyższych (dotyczących m.in. zarządzania wydawnictwem, marketingu, prawa autorskiego, upowszechniania elektronicznego publikacji naukowych).

 


 

Główny Specjalista ds. Praw Autorskich i Sporządzania Umów

Dominika Jeżewska

dominika.jezewska@mnwr.art.pl

tel. (71) 726 56 77

 


 

Dział Reklamy i Marketingu

marketing@mnwr.art.pl 
 

Anna Kowalów – rzecznik prasowy, kierownik działu 

e-mail: anna.kowalow@mnwr.art.pl

tel. (71) 343 07 27

tel. kom. + 48 696 50 14 38

 

Anna Kowalów, dziennikarka, specjalistka PR. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów w zakresie wiedzy o sztuce (Uniwersytet Wrocławski) oraz administracji i przedsiębiorczości w kulturze (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”). Pracę zawodową rozpoczynała w Dziale Kultury Radia Eska Wrocław, następnie przez 12 lat pracowała jako dziennikarka Radia Wrocław i Radia Ram, realizując głównie audycje i wywiady o tematyce kulturalnej. W tym czasie była również korespondentką Programu 2 Polskiego Radia w Warszawie, dla którego przygotowywała relacje z najważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na swoim koncie ma również publikacje w „Gazecie Wyborczej” i „Słowie Polskim”, a także w miesięcznikach „Odra” i „Elle”. Jako specjalistka PR współpracowała z festiwalem „Giving Voice”. Od 2007 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego oddziałów: Panoramy Racławickiej, Pawilonu Czterech Kopuł i Muzeum Etnograficznego. Do jej obowiązków, oprócz współpracy z mediami, należy: administrowanie stroną internetową Muzeum Narodowego, redagowanie fan page’ów Muzeum oraz jego oddziałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter i inne), przygotowywanie kampanii promocyjnych. Współpracuje przy organizacji imprez Dni Otwarte i Noc Muzealna, a od 2012 r. organizuje comiesięczne Dni Wolnej Sztuki oraz koordynuje działalność współpracującego z Muzeum zespołu wolontariuszy. Jest koordynatorką wrocławskiej edycji międzynarodowego projektu „Ganymed goes Europe”, realizowanego we współpracy z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu i Szépművészeti Muzeum w Budapeszcie.

 

Anna Chodorska – specjalistka ds. handlowych

e-mail: anna.chodorska@mnwr.art.pl

tel. (71) 372 51 50 w. 273

• udostępnianie zdjęć obiektów MNWr, umowy licencyjne

więcej

 

 

Paulina Popiół – specjalistka ds. promocji i kontaktów z mediami

e-mail: paulina.popiol@mnwr.art.pl
tel. (71) 343 07 27 

 

Agnieszka Kuprianowicz – specjalistka ds. promocji i organizacji wydarzeń 

e-mail: agnieszka.kuprianowicz@mnwr.art.pl
tel. (71) 372 51 5054 w. 209

 

Paulina Grubiak – specjalistka ds. reklamy i sponsoringu

e-mail: paulina.grubiak@mnwr.art.pl
tel. (71) 372 51 5054 w. 209

 

  


Dział Administracyjno-Gospodarczy
tel. (71) 343 33 08

 


 

Dział Finansowo-Księgowy
tel. (71) 343 74 15

 


 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Wioletta Fudali - kierownik

tel. (71) 34 388 39 w. 356

  


 

ODDZIAŁY: 

 

Muzeum Etnograficzne 
ul. Romualda Traugutta 111113, 50077 Wrocław


Elżbieta Berendt – kierownik

e-mail:elzbieta.berendt@mnwr.art.pl

tel./fax: 71 344 28 49, 344 33 13

 

Elżbieta Berendt, etnograf, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, komitetów redakcyjnych „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej” i „Archiwum Etnograficznego”, rzeczoznawca Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło. W 2006 r. została powołana przez Marszałka  Sejmiku Dolnośląskiego w skład Dolnośląskiej Rady ds. Produktu Regionalnego. Jest autorką opracowań poświęconych głównie  sztuce ludowej i problematyce tożsamości kulturowej, w tym trzech prac zwartych, kilkudziesięciu artykułów i recenzji zamieszczanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
Od 1984 r. jest zatrudniona w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w Dziale Sztuki. W 1994 r. objęła stanowisko kierownika Muzeum, co zbiegło się z  kapitalnym remontem tej placówki i reorganizacją ekspozycji.  Dziesięć lat później, w 2004 r., prowadzone przez nią Muzeum przeprowadziło się do nowej siedziby w dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich. Przeprowadzkę poprzedziła przebudowa budynku i jego remont. W latach 1999 i 2005 E. Berendt otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za dokonania z zakresu muzealnictwa.


 Pod jej kierunkiem Muzeum  Etnograficzne zorganizowało kilkaset wystaw czasowych, w tym tak znaczących jak: „Polskie opisanie świata”(1994–1995), „Śląsk, Schlesien. Slezsko. Przenikanie kultur” (2000), „Sztuka drewna” (2005). Część spośród nich została wyróżniona w edycjach Konkursu na Wydarzenia Muzealne Roku. Główną nagrodę – statuetkę Sybilli – Muzeum otrzymało w latach 2000, 2001, 2005 w kategorii wystaw etnograficznych. W 2006 r. placówce przyznano II  nagrodę  we wspomnianym konkursie, w kategorii przedsięwzięć organizacyjnych – za przeniesienie siedziby i przygotowanie nowej wersji  ekspozycji stałej autorstwa E. Berendt: „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”. W 1997 r. Muzeum Etnograficzne zostało uhonorowane wyróżnieniem i medalem w VII edycji dorocznego ogólnopolskiego Konkursu o  Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

 


 

Panorama Racławicka 
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11, 50-155 Wrocław


 

Romuald Nowak – kierownik

e-mail: romuald.nowak@mnwr.art.pl

tel./fax: 71 343 36 39

 

Romuald Nowak, ur. 6 lutego 1957 r. w Brzegu. W 1981 r. ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu rozpoczął w 1980 r., będąc jeszcze studentem, i przeszedł kolejno poszczególne szczeble kariery zawodowej, osiągając stanowisko starszego kustosza w Dziale Rzeźby Galerii Sztuki XVI–XIX w. Jest autorem i współautorem licznych opracowań, katalogów i artykułów z zakresu sztuki barokowej na Śląsku, publikowanych w kraju i za granicą, m.in.: Die Willmann-Fresken im Abtspalast von Kloster Leubus in Schlesien (1987), Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum. Katalog wystawy (1992), Rzeźba Śląska XVI–XVIII w. Katalog zbiorów (1994), Musica sacra. Motywy muzyczne w sztuce Śląskiej XIII–XVIII w. (1997, współautor), Magia iluzji. Dzieło Jana Kubena (2000, współautor). Jest twórcą i współtwórcą wielu wystaw, jak np.: „Galeria sztuki XVI–XIX w.”, „Musica sacra”, „Kształt piękna” (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), „Brązowa rzeźba europejska” oraz „Barok na Śląsku” (Muzeum Miedzi w Legnicy), „Michał Klahr Starszy i jego Theatrum sacrum” (Muzeum Ziemi Kłodzkiej), „Sztuka Śląska XIV–XVIII w.” (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), „Teatrum sacrum. El arte barroco de Silesia de los silos XVII–XVIII” (Galeria Caja Duero Salamanca, Hiszpania).


Od 1991 r. kieruje Oddziałem Muzeum Narodowego – Panoramą Racławicką, największą atrakcją turystyczną Wrocławia. Od 1992 jest członkiem Międzynarodowej Konferencji Panoram. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat malowidła Styki i Kossaka, m.in.: Panorama Racławicka (teka – 1999; album – 2008), Panoramy europejskie (2001).


Od 1981 r. należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 1984-1990 pełnił funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego); przewodniczy Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym tego stowarzyszenia (od 1990), a także jest członkiem Sekretariatu Forum Doradczego ds. Rozproszonych Dzieł Sztuki. W latach 1992-1998 był członkiem Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zasiada w radach muzealnych: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.


Za osiągnięcia w działalności zawodowej otrzymał m.in.: Złotą Odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami” (1992), Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (1997, 2005), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2010).

 


 

 

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej 
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

 

Iwona Bigos – kierownik
e-mail: iwona.bigos@mnwr.art.pl
tel. (71) 712 71 82

 

Iwona Dorota Bigos – historyczka sztuki i kuratorka. Studiowała historię sztuki, kulturoznawstwo oraz historię na Uniwersytecie Wrocławskim i Breńskim (Niemcy). Była dyrektorką założycielką Gdańskiej Galerii Miejskiej (w latach 2009–2015), a w 2017 roku dyrektorką Stadtgalerie w Kilonii (Niemcy). Jest autorką ponad 20 indywidualnych i zbiorowych wystaw w Polsce i za granicą. Jako dyrektorka Gdańskiej Galerii Miejskiej była inicjatorką i organizatorką dwóch corocznych, międzynarodowych festiwali: Grassomanii i Narracji oraz pomysłodawczynią Gdańskiego Biennale Sztuki.

 

Jest współautorką międzynarodowych wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej: „Kozanów – w poszukiwaniu cudownego” we Wrocławiu (2016) oraz pierwszej edycji interdyscyplinarnego „Polenbegeisterungswelle. Polska topografia Berlina” w stolicy Niemiec (2017).

 

Jest również autorką tekstów o sztuce współczesnej i praktyce kuratorskiej.


 

ODDZIAŁ W ORGANIZACJI:

 

Muzeum Sztuki Książki
Wojciech Kaczorowski – kustosz

 

Wojciech Kaczorowski, ur. 1953 r. we Wrocławiu, ukończył w 1977 r. studia w zakresie filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował jako sekretarz literacki w Biurze Wydawnictw Akademickiego Ośrodka Teatralnego „Kalambur” we Wrocławiu, jako sekretarz, a następnie kierownik literacki we Wrocławskim Teatrze Lalek, jako specjalista ds. wydawnictw na Politechnice Wrocławskiej. Od 1985 r. zatrudniony w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, początkowo w Dziale Wydawnictw, a od 1987 r. w Dziale Sztuki Wydawniczej, przekształconym w 1988 r. w Muzeum Sztuki Książki w organizacji (od 1995 r. na stanowisku kustosza). Komisarz wielu wystaw związanych z typografią i sztuką edytorską: „Stanisław Gliwa – typograf” (1990), „Polnische Bibliophile Drucke. Tradition und Gegenwart” (1992, prezentowana w Dreźnie i Lipsku), „Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne” (1996), „Alina Kalczyńska. Sztuka książki” (1997), „Reklama na rynku książki” (2003), „W witrynie przedwojennej księgarni” (2008), „Kronika Feliksa Topolskiego” (2011), „Kształty polskiej litery” (2013). Autor tekstów towarzyszących wystawom, artykułów w czasopismach księgarskich i społeczno-kulturalnych („Świat Książki”, „Odra”), publikacji naukowych (m.in. w książce „Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje”, Wrocław 2006), popularnonaukowych (katalog wystawy „Współczesna polska sztuka książki”, Warszawa 2000) oraz katalogu zbiorów („Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne”, Wrocław 1996). Członek jury projektu „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”. Wyróżniony w 1998 r. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.