Dla dorosłych 

 

  


   


 


Luty 2018

1.02, g. 11:00
Oprowadzania czwartkowe

Oprowadzanie po wystawie „Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki”. Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
Wstęp z biletem na wystawę czasową


4.02, g. 12:00
Rokoko

Wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
W czasie wykładu prelegentka przedstawi najważniejszych artystów i dzieła sztuki rokokowej w Europie.
Wstęp z biletem za 5 zł


8.02, g. 11:00
Oprowadzania czwartkowe

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki”. Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
Wstęp z biletem na wystawę czasową


10.02, g. 11:00
Let’s talk art! – Composition

Prowadzenie: Ewa Jaroszczuk
Nowy cykl spotkań w języku angielskim będzie dotyczył podstawowych pojęć związanych ze sztuką i sprzyjał ćwiczeniu umiejętności swobodnego mówienia o dziełach. Tematem lutowych zajęć będzie kompozycja. Po krótkim wprowadzającym spacerze uczestnicy będą mieli szansę poćwiczyć słownictwo, spróbować opisać wybrane dzieło oraz swoje wrażenia z nim związane.
Wstęp wolny
Zapisy:
zapisy@mnwr.art.pl


10.02, g. 12:00
Polskość w czasach „płynnej nowoczesności”

Wykład Iwony Gołaj
„Płynna nowoczesność” – pojęcie stworzone przez socjologa i filozofa Zygmunta Baumana – to główna kategoria opisowa współczesności. W dzisiejszym świecie wszystko wydaje się zmienne i relatywne, również poczucie przynależności narodowej. Podczas wykładu prelegentka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak artyści żyjący obecnie oddają w swych pracach złożoność zbiorowej wyobraźni. Za jakimi obrazami i figurami kryje się fenomen polskości. Przywoła między innymi twórczość Grzegorza Klamana (ur. 1959), który w instalacjach takich jak Europa, 2003; Flagi dla Unii Europejskiej, 2006; Polend, 2006 pokazuje człowieka w obliczu władzy, przestrzeni publicznej, symboli narodowych, a także skupia się na problemach globalizacji i komercjalizacji.
Wstęp wolny


15.02, g. 11:00
Oprowadzania czwartkowe

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki”. Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
Wstęp z biletem na wystawę czasową


17.02, g. 12:00
Swego nie znacie: kaplica Mariacka w katedrze wrocławskiej

Wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
Prelegentka omówi dokładnie jedną z najważniejszych kaplic wrocławskiej katedry – kaplicę Mariacką. Przedstawi jej funkcje oraz scharakteryzuje dzieła sztuki, które znajdują się w jej wnętrzu.
Wstęp
wolny

 

17.02, g. 13:30
Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki – dawni graficy i ilustratorzy na kartach znanych baśni
Wykład Zuzanny Mikołajek
W dawnych czasach jesienno-zimowe wieczory umilano sobie – zwłaszcza na wsi – opowiadaniem baśni. Przez wiele wieków nie były one spisywane, ale przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Dopiero w 1. połowie XIX wieku, na fali romantyzmu, baśnie zaczęły cieszyć się ogromnym zainteresowaniem pisarzy i filologów, którzy je spisywali. Wcześniej, pod koniec XVII wieku, tomik bajek opublikował Charles Perrault. Prelegentka przedstawi twórczość kilku wybitnych artystów – niemieckich, francuskich i polskich (m.in. Ludwiga Richtera, Gustave’a Doré, Michała Elwira Andriollego, Heinricha Vogelera, Ottona Ubbelohdego, czy Heinricha Leflera), którzy stworzyli przepiękne ilustracje do znanych baśni i klechd i podań ludowych.
Wstęp wolny

 

18.02, g. 12:00

Klasycyzm i romantyzm
Wykład Iwony Gołaj

Podczas spotkania prelegentka omówi najważniejsze dzieła twórców klasycyzmu i romantyzmu. Przybliży słuchaczom również sylwetki najważniejszych artystów kształtujących oblicze sztuki tamtego okresu.

Wstęp z biletem za 5 zł


22.02, g. 11:00
Oprowadzania czwartkowe

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki”. Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
Wstęp z biletem na wystawę czasową

 

23.02, g. 18:00
Don K.

Instalacja teatralna Cloud Theater
Scenografia rysowana na oczach widza, druki 3D, reżyseria live, eksperymenty dźwiękowe, a w efekcie spektakl-instalacja teatralna Don K. – to efekt współpracy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Cloud Theater.
Bilety: 30 N/20 U

Więcej informacji:

http://www.mnwr.art.pl/CMS/aktualnosci/DonK.html


24.02, g. 12:00
Obrazy uczciwe i kontur duchowości – malarstwo Olgi Boznańskiej

Wykład Barbary Przerwy
W czasie wykładu prelegentka przybliży słuchaczom postać wybitnej malarki polskiej Olgi Boznańskiej (1865–1940). Mając 33 lata artystka przeprowadziła się do Paryża. Pomimo nowych prądów artystycznych ogarniających paryskie pracownie pozostała wierna sobie. O własnych obrazach mówiła, że są uczciwe i że choć w swoim warsztacie plastycznym nie stosowała konturu, potrafiła uchwycić „kontur duchowości” modeli.
Wstęp wolny


24.02, g. 13:00
Spacer z wolontariuszami

Prowadzą: Justyna Chojnacka, Maria Frańczak, Paulina Tokarz

Wystawa: Sztuka europejska XV-XX w.
Trasa:

• Emanuel de Witte, Motywy ze Starego Kościoła w Delft, ok. 1680

• Philipp Ferdinand de Hamilton, Czajka, szczygieł i zimorodek, ok. 1700

• Wenzel Pohl, Cesarzowa Maria Teresa z mężem i dziećmi, 1768

• Alexander Calandrelli, Helle i Friksos z baranem o złotym runie, 1874
Wstęp wolny

 


 

Informacje o wykładach i zajęciach edukacyjnych w pozostałych oddziałach Muzeum Narodowego we Wrocławiu dostępne są po kliknięciu na logo oddziału:

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!