Dla dorosłych 

 

  

 
 

   


 


 

 Styczeń 2017 

 

7.01, godz. 12:00
Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze – szczególny przykład luterańskiej architektury sakralnej na Śląsku
, wykład Michała Pieczki
Cykl: Oblicza Reformacji
Podczas wykładu omówione zostaną dwa niezwykłe przykłady budowli sakralnych z Dolnego Śląska – kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. Prelegent  opowie o ich historii
i okolicznościach powstania, a także scharakteryzuje architekturę, wystrój i wyposażenie  tych świątyń.
Wstęp wolny
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116

 

12.01, godz. 17:30
Barokowa Bawaria
, wykład Romualda Nowaka
Cykl: Z Panoramą śladami dziedzictwa kulturowego
Podczas wykładu słuchacze udadzą się w niezwykłą podróż do barokowej Bawarii. Ta południowoniemiecka kraina słynie z wielu wspaniałych zabytków architektury kościelnej i pałacowej.
Wstęp wolny
Panorama Racławicka

 

14.01, godz. 12:00
Dziedzictwo utracone. O dolnośląskich zabytkach, które nie przetrwały próby czasu
, wykład Magdaleny Musiał
Cykl: Mój Śląsk. Fascynacje
Dolny Śląsk to niezwykła kraina, której skomplikowane dzieje zapisane są w licznych zabytkach. Wiele z nich w ostatnich latach dostało drugą szansę, zostały odnowione, służą mieszkańcom regionu i turystom. Niestety, nie wszystkie. Część dziedzictwa Dolnego Śląska została bezpowrotnie utracona. Zapraszamy na sentymentalną wyprawę w czasie w poszukiwaniu utraconych zabytków regionu: do Sokołowska, Gałowa, Lubawki, Mieroszowa, w Karkonosze i w wiele innych miejsc.
Wstęp wolny
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116

 

15.01, godz. 12:00
Barok
, wykład Romualda Nowaka
Cykl: Kurs historii sztuki
Prelegent omówi najważniejsze zabytki sztuki barokowej. Na wybranych przykładach malarstwa, rzeźby i architektury przedstawi najistotniejsze zjawiska artystyczne, które odmieniły oblicze sztuki europejskiej.
Wstęp z biletem za 5 zł
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116

 

21.01, godz. 10:00
Powstanie Wielkanocne 1916–2016
, wykład Justyny Mazurek-Schramm
Cykl: Wokół wystawy czasowej „Powstanie Wielkanocne 1916–2016”
Podczas wykładu dotyczącego historii Irlandii prowadząca opowie o wydarzeniach, które rozegrały się w tym kraju przed stu laty. Omówione zostaną okoliczności wybuchu i przebiegu Powstania Wielkanocnego w 1916 r. uznawanego za najważniejszy zryw narodowo-wyzwoleńczy w historii Irlandii.
Wstęp wolny
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116

 

21.01, godz. 12:00
W blasku świętości. Relikwiarze średniowiecznej Europy
, wykład Michała Pieczki
Cykl: Piękne i użyteczne
Średniowiecze to okres rozwiniętego kultu relikwii różnych świętych. Przechowywano je często w niezwykle ozdobnych i misternie wykonanych relikwiarzach. Podczas wykładu omówione zostaną najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe ich przykłady.
Wstęp wolny
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116

 

28.01, godz. 10:00–17:00
Chiński Nowy Rok w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Muzeum Narodowe jak co roku zaprasza do wspólnego świętowania chińskiego Nowego Roku. 28 stycznia 2017 r. rozpocznie się rok Koguta. Pośród atrakcji tego dnia nie zabraknie warsztatów dla dzieci i dorosłych, wykładów oraz pokazów.
Wstęp wolny
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 
28.01, godz. 12:00
Miłość i pożądanie na kartach Starego Testamentu
, wykład Sławomira Ortyla
Cykl: Kobieta w świecie sztuki
Prelegent przywoła epizody z życia starotestamentowych bohaterów. Nie zabraknie historii obfitujących w porwania, podstęp, a nawet morderstwa. A wszystko z powodu uczuć!
Wstęp wolny
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116

29.01, godz. 12:00
Barok w Polsce
, wykład Dariusza Galewskiego
Cykl: Kurs historii sztuki
Prelegent przedstawi najważniejsze dzieła sztuki barokowej w Polsce. Omówione zostaną przykłady architektury sakralnej i świeckiej, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego XVII i 1 poł. XVIII w.
Wstęp z biletem za 5 zł
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, sala 116 
 


 

Informacje o wykładach i zajęciach edukacyjnych w pozostałych oddziałach Muzeum Narodowego we Wrocławiu dostępne są po kliknięciu na logo oddziału:

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!