Ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 37a
i art. 37d ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

 

  • Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

  • Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

 

 

_

 

________________________________________________________________________________________________ 

 Zamówienia 2017

________________________________________________________________________________________________

Przedstawienie koncepcji aranżacji wystawy czasowej pt.: „SKARBIEC. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej” wraz z jej projektem i wykonaniem w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Zamówienia 2016

_______________________________________________________________________________

Przeprowadzenie prac konserwatorskich malowidła "Panorama Racławicka", polegajacych na bieżącej konserwacji obrazu i renowacji sztafażu (tj. sztucznego terenu).

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Wykonanie videoartu będącego nawiązaniem do obrazu Bartholomeusa Strobla „Uczta u Heroda” oraz jego współczesną wersją, w związku z organizowaną w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawą ”Wrocławska Europa”.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 
Ubezpieczenie dzieł sztuki współczesnej wypożyczanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu na czas ich transportu międzynarodowego i trwania wystawy „Summer Rental. Die Sammlung Marx zu Gast in Wroclaw/Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa we Wrocławiu” odbywającej się w Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w budynku Pawilonu Czterech Kopuł, w ramach projektu „Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016.

 

 

________________________________________________________________________________________________
 

Kompleksowa usługa transportu dzieł sztuki współczesnej z kolekcji Ericha Marxa do wystawy „Summer Rental. Die Sammlung Marx zu Gast in Wroclaw/Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa we Wrocławiu” odbywającej się w Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w budynku Pawilonu Czterech Kopuł, w ramach projektu „Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016"

 

 

 

________________________________________________________________________________________________
 

 Wykonanie konserwacji obrazów do wystawy pn. „Wrocławska Europa”

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 Zamówienia 2015

 

  _______________________________________________________________________________________________

  Zamówienia 2014