Ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na dostawy lub usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

 

  • Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

  • Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Zamówienia 2018

_______________________________________________________________________


 

Wykonanie autorskiej koncepcji i projektu wykonawczego scenografii wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z nadzorem autorskim w okresie realizacji ekspozycji.

 

 

________________________________________________________________________________________ 


Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań:

Zadanie nr 1: Transport Berlin – Wrocław – Berlin

 

 


 

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań:

Zadanie nr 2: Transport Hamburg – Wrocław – Hamburg
 

 


 

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań:

Zadanie nr 4: Transport Drezno – Wrocław – Drezno
 

 


 

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań:

Zadanie nr 5: Transport Warszawa – Wrocław – Warszawa
 

 


 

 

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań:

Zadanie nr 3: Transport Norymberga – Wrocław – Norymberga

 

 


 

Zamówienia 2017

 

 

Wykonanie aranżacji wystawy czasowej pt.:"Moda na Cranacha" w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

 

 

 


 

 

Wykonanie autorskiej aranżacji wystawy  czasowej pn. „Moda i kino. Kostiumy filmowe z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł”.

 


  

 

Wykonanie projektu aranżacji wystawy czasowej pn. Moda na Cranacha”  wraz pełnieniem nadzorów autorskich w okresie realizacji ekspozycji.

 

 

Pliki do zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe (plik PDF)
Plany architektoniczne sal wystawowych galerii czasowej –  Załącznik nr 2  (plik ZIP)
Dokumentacja fotograficzna wystawy „Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej” – Załącznik nr 4 (plik ZIP)

Załączniki nr 5–9 Zapytania ofertowego do edytowania (plik DOCX)

 


 

Przedstawienie koncepcji aranżacji wystawy czasowej pt.: „SKARBIEC. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej” wraz z jej projektem i wykonaniem w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Zamówienia 2016

 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich malowidła "Panorama Racławicka", polegajacych na bieżącej konserwacji obrazu i renowacji sztafażu (tj. sztucznego terenu).

 

 

 

 

 


 

 

Wykonanie videoartu będącego nawiązaniem do obrazu Bartholomeusa Strobla „Uczta u Heroda” oraz jego współczesną wersją, w związku z organizowaną w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawą ”Wrocławska Europa”.

 

 

 

 

 


 

 
Ubezpieczenie dzieł sztuki współczesnej wypożyczanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu na czas ich transportu międzynarodowego i trwania wystawy „Summer Rental. Die Sammlung Marx zu Gast in Wroclaw/Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa we Wrocławiu” odbywającej się w Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w budynku Pawilonu Czterech Kopuł, w ramach projektu „Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016.

 

 

 


 

 

Kompleksowa usługa transportu dzieł sztuki współczesnej z kolekcji Ericha Marxa do wystawy „Summer Rental. Die Sammlung Marx zu Gast in Wroclaw/Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa we Wrocławiu” odbywającej się w Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w budynku Pawilonu Czterech Kopuł, w ramach projektu „Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016"

 

 

 


 

Wykonanie konserwacji obrazów do wystawy pn. „Wrocławska Europa”