Zamówienia poniżej 30 tysięcy €

 

Zapytania ofertowe 2017

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne, i roboty budowlane w sekretariacie Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

Zapytania ofertowe 2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

II etap promocji wystawy „Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa goœcinnie we Wrocławiu / Summer Rental. Die Sammlung Marx zu Gast in Wrocław” w prasie:

CZĘŚĆ I: jednorazowa reklama w dzienniku ogólnopolskim, dodatku dolnośląskim;
CZĘŚĆ II: jednorazowa reklama w dzienniku regionalnym na Dolny Śląsk;
CZĘŚĆ III: jednorazowa reklama w tygodniku opinii o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na remont przedsionka wejścia głownego do budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Warszawy 5

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na promocję wystawy „Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa gościnnie we Wrocławiu / Summer Rental. Die Sammlung Marx zu Gast in Wrocław” w prasie:
CZĘŚĆ I: jednorazowa reklama w dzienniku ogólnopolskim;
CZĘŚĆ II: jednorazowa reklama w magazynie poświęconym sztuce współczesnej, o zasięgu europejskim;
CZĘŚĆ III: jednorazowa reklama w magazynie poświęconym sztuce współczesnej o zasięgu ogólnopolskim;
CZĘŚĆ IV: jednorazowa reklama w bezpłatnym magazynie poświęconym kulturze o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na CZĘŚĆ I: dostawę (zakup) słupów ogłoszeniowych wolnostojących, spełniających wymagania określone w załączniku nr 3 do Uchwały NR LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” wraz z nałożoną reklamą wg projektu dostarczonego przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu;

CZĘŚĆ II: udostępnienie przestrzeni reklamowej, druk, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych (cała powierzchnia) we Wrocławiu w następujących lokalizacjach: bliska okolica Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Pawilonu Czterech Kopuł - łącznie 2 słupy na okres czterech tygodni od 15 sierpnia 2016r.;

CZĘŚĆ III: udostępnienie przestrzeni reklamowej na plakaty B1, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Wrocławia - łącznie 200 słupów na okres dwóch tygodni od 15 sierpnia 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na prowadzenie stałej konserwacji i napraw bieżących zestawu urządzeń dyspozytorskich zainstalowanych w budynku Panoramy Racławickiej.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu