Szacowanie wartości zamówienia

 


 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 – zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Wykonanie projektu aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

Załącznik nr  2  –  formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 3 –  rzut wysokiego parteru (pdf)

________________________________________________________________________________________________

 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 – zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

 

Załącznik nr  1 i 2  – opis przedmiotu zamówienia  i formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 3 –  rzut wysokiego parteru (pdf)