Szacowanie wartości zamówienia

 

 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający - Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

 

Usługi rozliczania projektu i zarządzania projektem pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

załącznik nr  1 Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

załącznik nr 2 - formularz oferty (doc)

 

 


 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ (PDF)


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF)


FORMULARZ WYCENY (DOCX)

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

 

Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 


ZAPYTANIE O WYCENĘ (PDF)

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF)


FORMULARZ WYCENY (DOCX)
KOSZTORYS OFERTOWY (DOCX)

 

________________________________________________________________________________________________