Przetargi

 


Przetargi 2018

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na:

Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy. 


  

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: katalogu wystawy Rewolucja w sypialni  (Część I) oraz czterech informatorów z serii Od pałacu do rotundy. 4-Pak muzealny  (Część II). 

 

 

 


ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN:  albumu  Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne (Część I)  oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych  (Część II)
ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na naświetlanie, druk i oprawę katalogu SZTUKA DRUKU opatrzonego  nr ISBN. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

 


 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 – Część II

Zadanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy  Tu strzyka, tam łupie, a sumienie kąsa …. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, ślady, konteksty, opatrzonego numerem ISBN.

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na naświetlanie, druk i oprawę czasopisma ROCZNIKI SZTUKI ŚLĄSKIEJ, t. XXVI/2017, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231
PRZETARG NIEOGRANICZONY
 o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na: Wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  "Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.
Zadanie obejmuje część dot. dostosowania muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych i jest realizowane w ramach Projektu pn. "Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy 
PZP na Usługi rozliczania projektu i zarządzania projektem pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 
 
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartoœci poniżej kwoty okreœlonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na dostawę energii elektrycznejdo Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałóww okresie 22 miesięcy
 
 

Przetargi 2017

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


 PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
 PRZETARG UNIEWAŻNIONY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych                                
w pomieszczeniach Muzeum Sztuki Współczesnej - Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. 

 

 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu  sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

 

  

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku", opatrzonego numerem ISBN.

 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

   

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj aranżacji wystawy stałej rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej pn. „OCCIDENT ET ORIENT” w przestrzeni poddasza gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

 

  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu  sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. PRZETARG UNIEWAŻNIONY


 


ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na naświetlanie, druk i oprawę trzech wydawnictw opatrzonych numerem ISBN: albumu pn. Utracone skarby dawnych wrocławskich muzeów (część I zamówienia), katalogu zbiorów pn. Dawna grafika włoska (część II zamówienia), katalogu wystawy pn. Moda na Cranacha (część III zamówienia). Nr postępowania: 10/2017.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. "Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".
 PRZETARG UNIEWAŻNIONYZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP
na Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy "Moda i kino. Kostiumy filmowe w zbiorach CeTA", opatrzonej numerem ISBN.
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu i Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Naświetlanie, druk i oprawa książki Pamiętajmy o ogrodach. Materiały z sesji, opatrzonej numerem ISBN 978-83-65563-29-3.

 

 

  

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Naświetlanie, druk i oprawę katalogu Złotnictwo ze skarbca katedry wrocławskiej, opatrzonego numerem ISBN 978-83-65563-29-3.ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Naświetlanie, druk i oprawa dwóch wydawnictw opatrzonych numerem ISBN: Część I - książki  Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945 – 1981 (ISBN 978-83-65563-26-2)
oraz Część II  - katalogu zbiorów  Zabytki metrologiczne (ISBN 978-83-65563-25-5)
ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXV/2016 opatrzonego numerem ISSN 0557-2231.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę energii elektrycznej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy 

 

 


  

Przetargi 2016 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i kserokopiarek na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w 2017 roku

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na sukcesywne dostawy artykułów plastycznych, papierniczo – biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i kserokopiarek na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w 2017 roku

  

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów – zabezpieczenie bieżących potrzeb

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę książki pt. Meble XV-XVII wieku (ISBN 978-83-65563-00-2)

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wyposażenie gastronomiczne kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (część II – urządzenia gastronomiczne ruchome  oraz meble w sali konsumpcyjnej). 

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa na naświetlanie, druk i oprawę dwóch książek: CZĘŚĆ I –  „Wrocławska Europa. Katalog wystawy”  (wersja polskojęzyczna) CZĘŚĆ II –  „Wrocławska Europa. Katalog wystawy” (wersja angielskojęzyczna)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów – aranżacji wystawy „Wrocławska Europa” (wraz z instalacją urządzeń) oraz zabezpieczenia bieżących potrzeb.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wyposażenie gastronomiczne kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
przy pl. Powstańców Warszawy 5 (część II – urządzenia gastronomiczne ruchome  oraz meble w sali konsumpcyjnej). 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę wyposażenia gastronomiczne kawiarni muzealnej  w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (część I - bez urządzeń gastronomicznych ruchowych oraz mebli w sali konsumpcyjnej)

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
 o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

 

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie i dostawę wyposażenia wystawy stałej w model przestrzenny budynku Pawilonu Czterech Kopuł (makietę) dla osób z dysfunkcją wzroku

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę wyposażenia multimedialnego do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z montażem i uruchomieniem paneli informacyjnych

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie i dostawa sprzętu wystawienniczego do Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu realizowana w czterech częściach:
Część I – wykonanie i dostawa systemu ekspozycyjnego w przestrzeni dziedzińca wraz z montażem,
Część II - wykonanie i dostawa systemu kratownicowego do zawieszania obiektów sztuki współczesnej wraz z montażem,
Część III – wykonanie i dostawa szklanych półek z systemem do zawieszania,
Część IV – wykonanie i dostawa postumentów ekspozycyjnych.


 

  

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa książki „Kełefy, tabiwky, zgardy... Huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki”

 

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji w Pawilonie Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej, t. XXIV/ 2015

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - przetarg unieważniony
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji w Pawilonie Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie konserwacji wielkoformatowego obrazu olejnego na płótnie  pt. „Alaryk w Rzymie” Wilhelma von Lindenschmit mł. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. Nowoczesne systemy wystawiennicze sztuki współczesnej we wnętrzach Pawilonu Czterech Kopuł w Muzeum Sztuki Współczesnej.

 

 


Przetargi   2015

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
o szacunkowej wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie czynności konserwatorskich umożliwiających przeniesienie średniowiecznej rzeźby kamiennej  do nowego pomieszczenia w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie w trzech etapach robót budowlanych do realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru (galerii średniowiecznej rzeźby kamiennej) i 1 piętra budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (kawiarni muzealnej) - zamiana funkcji pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad holem wejściowym.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - przetarg unieważniony
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie w trzech etapach robót budowlanych do realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru (galerii średniowiecznej rzeźby kamiennej) i 1 piętra budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (kawiarni muzealnej) - zamiana funkcji pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad holem wejściowym.
.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie zintegrowanego systemu paneli informacji głównej i pogłębionej w strefie wejściowej Pawilonu Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, polegającego na dostawie i montażu wystawienniczego sprzętu multimedialnego wraz z obudową i oprogramowaniem oraz wykonaniem i wdrożeniem (tj. zainstalowaniem i uruchomieniem) interaktywnych aplikacji multimedialnych.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: Naświetlanie, druk i oprawa katalogu „Liber scriptus proferetur. Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego” (Część I). Naświetlanie, druk i oprawa książki  „Silesian Art 16th-19th centuries” (Część II).

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę sprzętu wystawienniczego: ekranów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, realizowana w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę sprzętu wystawienniczego: systemu szynowego do zawieszania obrazów wraz z montażem oraz postumentów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, realizowana w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
o szacunkowej wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane polegające na szkleniu świetlików dolnych poliwęglanem w Pawilonie Czterech Kopuł, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
o szacunkowej wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP), niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - przetarg unieważniony
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę sprzętu wystawienniczego: systemu do podwieszania eksponatów wraz z montażem oraz postumentów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, realizowana w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: "Naświetlanie, druk i oprawa katalogu Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt w Katowicach. Naświetlanie, druk i oprawa książki Panorama Racławicka z ukosa. Wspomnienia z czasów konserwacji".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa książki pt." Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy pt. "Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu".

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
o szacunkowej wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Zamówienie dodatkowe Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane z zakresu prac wykończeniowych, niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa katalogu zbiorów "Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany, tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w."

 

 


 

Przetargi 2014

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa czasopisma "Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXIII".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa katalogu "Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku" oraz naświetlanie, druk i oprawa czasopisma  "Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXIII".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem".  

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKIo szacunkowej wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Zamówienie dodatkowe na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zamówień dodatkowych na roboty budowlane prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, niezbędne do realizacji usług podstawowych objętych umową nr 27/DAG/R/11 z dnia 09.11.2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.03.2014r.

 

 

 

PRZETRAG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ – DWUETAPOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Kowalstwo ludowe. Rzemiosło i sztuka”. 

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Obrazy ludowe na Śląsku”.

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
na Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane  z zakresu prac rozbiórkowych i konstrukcyjnych niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na Usługę administrowania siecią informatyczną wraz z serwisowaniem sprzętu i sieci komputerowej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach w okresie 36 m-cy.

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
na Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane  z zakresu prac konserwatorskich niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
na Rozbudowę i zmianę lokalizacji węzła cieplnego w Pawilonie Czterech Kopuł realizowane w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł "na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 


 

Przetargi   2013

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Druk (naświetlanie, druk i oprawa) czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej, t. XXII".

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
na Roboty budowlane dodatkowe niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł "na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na Usługi promocji Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Dostawę higienicznych artykułów toaletowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Dostawę artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów".

 

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
na usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego oraz świadczenie usługi zastępstwa procesowego pozostających w związku z realizacją inwestycji pn.” Rewaloryzacja i przebudowa budynku pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Druk (naświetlanie, druk i oprawa) katalogu zbiorów Malarstwo polskie od baroku do modernizmu".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Wymianę pokrycia dachu nad częścią techniczną budynku w ramach zadania pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej"

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Naswietlanie, druk i oprawe katalogu zbiorów Uzbrojenie japońskie".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Modernizację  galerii sztuki polskiej XVII-XIXw.– dostawę i montaż systemu oświetlenia galerii"

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Modernizację  galerii sztuki polskiej XVII-XIXw.– wykonanie bieżącego remontu w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5"

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Usługi doradztwa finansowego w zakresie rozliczania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na dostawę pn: Naświetlanie, druk i oprawa katalogu zbiorów „Oręż europejski”.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Panoramy Racławickiej i Muzeum Etnograficznego w okresie 24 m-cy.".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu".

 

 

 

ZAPYTANIA O CENĘ
na dostawe chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykyłów toaletowych (Pakiet II) na potrzebyMuzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Dostawę artykułów papierniczo-biurowych (PAKIET I) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

 

 

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
na konserwację
i rekonstrukcję zbioru witraży znajdujących się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na dostawę pn: Naświetlanie, druk i oprawa katalogu zbiorów "Dawna moda dziecięca".

 

 


 

Przetargi 2012

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze  Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby  Muzeum Narodowego we Wrocławiu".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na dostawę pn: Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma Roczniki sztuki Śląskiej, t.XXI".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na dostawę pn: Naświetlanie, druk i oprawa introligatorska katalogu zbiorów "Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIIIw. Niemcy, Austria, Czechy, Wegry i Słowacja"
<

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej".

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na dostawę pn: Naświetlanie, druk i oprawa introligatorska "Katalogu zbiorów malarstwa krajów romańskich"

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę i uruchomienie 6 (sześciu) nawilżaczy do galerii sztuki europejskiej XV-XXw. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę i montaż ekranów, podestów i postumentów ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Dostawę i montaż systemu oświetlenia w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu".

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na "Remont galerii sztuki europejskiej XV-XXw. w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5."

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na dostawę pn: Naświetlanie, druk i oprawa introligatorska katalogu zbiorów "Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu"

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na: „Dostawę artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na: „Dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz dostawę higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów”

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ
na "Dostawę artykułów papierniczo-biurowych (PAKIET I) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów".