Oferty pracy/współpracy

 

 


 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu  przyjmie do pracy osobę na stanowisko konserwatora zabytków z papieru i skóry

 

 

 Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki  specjalizacja – konserwacja papieru i skóry,
• udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora papieru i skóry (w przypadku kandydatów bezpośrednio po ukończeniu studiów referencje promotora dyplomu),
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• znajomość języka obcego.


 Opis stanowiska:
• prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją,
• prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia,
• prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,
• tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów,
• prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,
• prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich,
• pełnienie roli kuriera w transportach zabytków.


 Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.


Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, życiorys  z uwzględnieniem dorobku zawodowego, kopia dyplomu ukończenia studiów, referencje, mile widziane portfolio) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 31 maja 2017 r.  adresowanych:
Pracownia Konserwacji Zabytków
Małgorzata Slawiczek-Altman – główny konserwator
malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.art.pl


Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.


W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

 


 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu przyjmie do pracy osobę na stanowisko głównego specjalisty ds. technicznych

 

 

Zakres obowiązków:
• Całościowy nadzór nad wszystkimi aspektami dotyczącymi utrzymania i eksploatacji budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
• prowadzenie ewidencji nieruchomości, książki obiektu budowlanego, książki konserwacji urządzeń, instalacji i systemów,
• współpraca z firmami zewnętrznymi, świadczącymi usługi na rzecz Muzeum Narodowego we Wrocławiu  (bieżące utrzymanie nieruchomości, serwisy i przeglądy techniczne urządzeń i instalacji) oraz organizacja przy pomocy działu zamówień publicznych przetargów na ww. serwisy,
• planowanie i monitorowanie przebiegu prac remontowych i budowlanych,
• kontrolowanie i analizowanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, przeglądami, remontami i pracami budowlanymi.


Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferencyjnie o profilu budowlanym,
• doświadczenia w pracy związanej z utrzymaniem technicznym nieruchomości,
• znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,
• operatywność i zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, życiorys  z uwzględnieniem dorobku zawodowego, kopia dyplomu ukończenia studiów, referencje, mile widziane portfolio) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 31 maja 2017 r. adresowanych:
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno - gospodarczych
Małgorzata Merta-Witecka:
malgorzata.witecka@mnwr.art.pl


Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.


W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”