Oferty pracy/współpracy

 

 


 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu  przyjmie do pracy osobę na stanowisko konserwatora zabytków z papieru i skóry

 

 

 Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki  specjalizacja – konserwacja papieru i skóry,
• udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora papieru i skóry (w przypadku kandydatów bezpośrednio po ukończeniu studiów referencje promotora dyplomu),
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• znajomość języka obcego.


 Opis stanowiska:
• prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją,
• prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia,
• prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,
• tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów,
• prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,
• prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich,
• pełnienie roli kuriera w transportach zabytków.


 Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.


Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, życiorys  z uwzględnieniem dorobku zawodowego, kopia dyplomu ukończenia studiów, referencje, mile widziane portfolio) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 31 maja 2017 r.  adresowanych:
Pracownia Konserwacji Zabytków
Małgorzata Slawiczek-Altman – główny konserwator
malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.art.pl


Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.


W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

 


 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu  przyjmie do pracy osobę na stanowisko asystenta w Dziale Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów

 

 

 
 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: historia sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego, historia, kulturoznawstwo,
• znajomość regulacji prawnych dotyczących działalnościi funkcjonowania muzeów,
• komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski i j. niemiecki),
• bardzo dobra organizacja pracy i konsekwencja w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,  komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, skrupulatność, systematyczność,
• znajomość systemów bazodanowych (mile widziana znajomość programów do ewidencjonowania zabytków).


Opis stanowiska:
• prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu,
• realizacja zadań związanych z ewidencją i inwentaryzacją zbiorów,
• udział w realizacji zadań związanych z ruchem muzealiów (depozyty i wypożyczenia),
• udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych,
• realizacja zadań referatu informacji naukowej, pomoc przy opracowywaniu kwerend i informacji o zbiorach Muzeum,
• realizacja zadań związanych z uzyskiwaniem dotacji MKiDN na zakupy muzealiów oraz inne działania muzealne w ramach ogłaszanych programów,
• sporządzanie tematycznych raportów i sprawozdań.


Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę,
• przyjazną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa o pracę na pełny etat lub umowa na zastępstwo (od czerwca 2017 r.),
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia  w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.


Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, życiorys) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 30 kwietnia 2017 r.  z dopiskiem „Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów” adresowanych na:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
Monika Sędzikowska – główny inwentaryzator
monika.sedzikowska@mnwr.art.pl lub sekretariat@mnwr.art.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty i prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.


W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”