Oferty pracy/współpracy

 


 

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

Edukator muzealny / Asystent muzealny w Dziale Oświatowym / Pracownik Działu Oświatowego

 

Osoba ta odpowiedzialna będzie m.in. za:


•  organizowanie i prowadzenie autorskich zajęć i projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych,
    wykładów, warsztatów i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych
•  przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych
•  realizację i koordynację działań kulturalnych o charakterze ciągłym i eventowym
•  oprowadzanie po ekspozycji stałej i wystawach czasowych grup zwiedzających w języku polskim i angielskim
•  inicjowanie i organizowanie współpracy z instytucjami kultury i szkołami we Wrocławiu
   i na terenie Dolnego Śląska oraz popularyzowanie działalności edukacyjnej Muzeum w środowiskach nauczycielskich
•  udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki muzealnej

 

Wymagania:
 

•  wykształcenie wyższe humanistyczne (magisterskie), najlepiej z zakresu: historii sztuki, kulturoznawstwa,
    pedagogiki,edukacji artystycznej, ochrony dóbr kultury, lub pokrewnego
•  doświadczenie w realizacji autorskich zajęć edukacyjnych
•  doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu działań eventowych
•  sprawne posługiwanie się słowem pisanym i mówionym
•  bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć i wykładów w tym języku
•  mile widziana znajomość języka niemieckiego
•  łatwość nawiązywania kontaktów z dużymi grupami publiczności
•  umiejętność pracy zespołowej
•  kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych
•  wysoka kultura osobista
•  mile widziana znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury

 

Oferujemy:


•  ciekawą i rozwijającą pracę
•  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
•  udział w szkoleniach z zakresu muzealnictwa

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31.05.2018 r.
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mnwr.art.pl z dopiskiem Rekrutacja

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135).

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.