Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Wrocław, dnia 23 lutego 2017r.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017