Aktualności 

   

 

Zakup prac Magdaleny Abakanowicz

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu kupiło kilkanaście prac Magdaleny Abakanowicz, jednej z najwybitniejszych artystek XX wieku. Aktualnie jest to największa i najbardziej reprezentatywna kolekcja jej dzieł na świecie.

 

fot. Arkadiusz Podstawka

 

Środki na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskane w ten sposób dzieła można oglądać w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do 25 marca 2018 roku. Otwarcie ekspozycji w dniu 31 stycznia uświetnił swą obecnością minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, który oprócz Pawilonu Czterech Kopuł zwiedził również inny oddział MNWr, Panoramę Racławicką.

 

fot. Arkadiusz Podstawka


– To najbardziej spektakularny i najwartościowszy zakup dzieł sztuki dokonany w ostatnim czasie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr. – Dzięki życzliwości spadkobierców artystki, środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i naszym staraniom, wrocławska kolekcja prac prof. Magdaleny Abakanowicz, licząca do tej pory 51 dzieł, powiększyła się o bezcenne dopełnienie i uzupełnienie. Te nowe prace, pochodzące głównie z ostatniego okresu twórczości artystki, stworzyły największy i w pełni reprezentatywny dla całej twórczości M. Abakanowicz zbiór na świecie. Tym sposobem Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które w tym roku obchodzić będzie 70-lecie istnienia, stało się instytucją sprawującą pieczę nad dorobkiem artystycznym najwybitniejszej artystki polskiej XX w. I to jest niewątpliwie zarówno powód do dumy, jak i wielka odpowiedzialność.

 

fot. Arkadiusz Podstawka

 

 

Wykaz zakupionych prac:
– 5 figur z cyklu Mutanty z lat 1994–1996 (żywica, worek, stelaż metalowy)
– 2 formy z grupy Wrzeciono z 1997 r. (gałęzie brzozowe, siatka druciana, płótno)
– 1 figura Dream II z 2008 r. (worek, żywica)
– 6 figur z serii Ghost, Spooks, Spirits z 2008 r. (worek, żywica)

 

fot. Arkadiusz Podstawka

 

Biogram artystki:

Magdalena Abakanowicz

 

Dzięki temu Muzeum Narodowe we Wrocławiu jako jedyne w Polsce posiada dzisiaj tak wyjątkowo cenną i bogatą kolekcję prac Magdaleny Abakanowicz. W zbiorach Muzeum znajdują się prace dokumentujące aktywność twórczą Abakanowicz niemal od momentu jej debiutu aż po dzieła realizowane w pierwszych latach XXI w. Do tego zespołu należą m.in. słynne wielkoformatowe kompozycje przestrzenne – abakany, jak i realizowane w kolejnych dekadach znakomite zespoły rzeźb figuralnych z cyklu Tłum, Plecy, Postaci siedzące, a także prace unikatowe, jak War Games czy Koło i lina. Wzbogacenie cennej kolekcji prac Magdaleny Abakanowicz o kolejne jej dzieła czyni Muzeum Narodowe opiekunem wyjątkowego zbioru na skalę międzynarodową.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe we Wrocławiu realizuje obecnie dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)


• Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
W ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Planowany koszt projektu: 24 766 049 PLN

 

• Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej, oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
W ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Planowany koszt projektu: 9 995 080 PLN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


 

Rekonstrukcja słynnego srebrnego ołtarza z katedry wrocławskiej


11 stycznia 2018 roku władze Wrocławia, przedstawiciele archidiecezji oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu podpisały list intencyjny w sprawie rekonstrukcji słynnego srebrnego ołtarza z katedry wrocławskiej. Częściowo zrekonstruowany ołtarz można było oglądać na ubiegłorocznej wystawie „Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej”.


 „Wystawa potwierdziła zasadność powrotu ołtarza do katedry. Odwiedziło ją wtedy ponad 50 tysięcy osób” – powiedział Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 


 

 

Realizacja projektów w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” w 2017 roku

 

W minionym roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu zrealizowało dwa zadania w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.


Dzięki pierwszemu z nich („Publikacja książki Roberta Hesia dotyczącej zaginionych dzieł sztuki dawnych wrocławskich muzeów”) wydano Utracone skarby dawnych wrocławskich muzeów. Publikacja Roberta Hesia to podsumowanie dotychczasowych badań nad wrocławskimi stratami wojennymi.


Drugim z projektów było „Przeprowadzenie krajowych kwerend w celu zbadania strat zabytków sfragistycznych z dawnych zbiorów wrocławskich”. Zadanie miało na celu zbadanie strat wojennych w zbiorach tłoków pieczętnych pochodzących z przedwojennej kolekcji Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer).


Zadania zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 


 

 

Bank Zachodni WBK Grupa Santander: Mecenas Muzeum


Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz Bank Zachodni WBK Grupa Santander od wielu lat realizują udane przedsięwzięcia wystawiennicze. Wspólnymi siłami zrealizowane wystawy – m.in. „Od Cranacha do Picassa” (2013), „Stwórcze ręce” (2015) oraz „Moda na Cranacha” (2017), które zgromadziły licznych gości i cieszyły się ich ogromnym zainteresowaniem, doprowadziły do momentu, w którym Bank Zachodni WBK Grupa Santander – jeden z najważniejszych podmiotów polskiego sektora bankowego – należy uznać za Mecenasa Muzeum. 

 

„Tym sposobem chcemy sformalizować naszą wieloletnią współpracę – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu – i z ogromnym optymizmem patrzeć w przyszłość. A ta – w kontekście roku 2018, w którym nasza ojczyzna obchodzić będzie 100-lecie odzyskania niepodległości, a nasze Muzeum szczycić się 70-leciem istnienia – jawi się doprawdy wielce obiecująco. Wyrażam zatem ogromną radość i satysfakcję z faktu, iż znaleźliśmy odpowiednią formułę naszej współpracy, której efektem jest zrozumienie dla misji oraz działalności statutowej wrocławskiego Muzeum oraz wdzięczność dla hojności naszego Mecenasa. Ufam, że ta współpraca przyniesie nam obopólne i wymierne korzyści”.

 

 

 

 

 


 

Narcyz Jacopa Tintoretta

w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

[fragment obrazu]

 

W grudniu 2017 roku do zbiorów Muzeum Narodowe we Wrocławiu trafił obraz pochodzący z warsztatu Jacopa Tintoretta (1518–1594) – Narcyz. Muzeum nabyło dzieło od spadkobierców poprzednich właścicieli.

 

Niebawem obraz trafi do konserwacji, którą w pełni sfinansuje Fundacja Rodziny von Wallenberg z Monachium.

 

Szczegółowe informacje:

Narcyz Jacopa Tintoretta

 


 

Dyrektor Piotr Oszczanowski uhonorowany przez Fundację Kościuszkowską w Nowym Jorku

za promocję Polski za granicą

 

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, został uhonorowany przez Fundację Kościuszkowską w Nowym Jorku za promocję Polski za granicą. Wyróżnienie wręczono w Waszyngtonie podczas dorocznej gali Fundacji, która w tym roku poświęcona była jubileuszowi dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

 

Dyrektor Piotr Oszczanowski wygłosił wykład na temat Panoramy Racławickiej, zaprezentował też wydany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu komiks Szczepana Atroszki Yankee at Heart or Thaddeus Kościuszko in America.

 

 

Fundacja Kościuszkowska, założona w 1925 roku w Nowym Jorku, jest najprężniej funkcjonującą organizacją polonijną na świecie. Promuje polską kulturę, przyznaje stypendia dla młodzieży i naukowców z Polski i USA, prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej.

 

 


 

[informacja prasowa MKiDN]


Zaginiony w czasie wojny obraz Roberta Sliwinskiego powrócił do Polski

 

Utracony w czasie II wojny światowej obraz Roberta Sliwinskiego Ulica wraz z ruiną zamku został odzyskany dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i FBI. 29 listopada 2017 roku w siedzibie MKiDN odbyło się uroczyste przekazanie dzieła Muzeum Narodowemu we Wrocławiu z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz ambasadora USA w Polsce Paula W. Jonesa.

 

 


Odzyskane dzieło jest przykładem XIX-wiecznego malarstwa śląskiego i ukazuje wiejską uliczkę oraz górujące nad okolicą ruiny zamku. Autorem obrazu jest Robert Sliwinski (18401902). W 1870 roku po studiach w Akademiach Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Frankfurcie przeniósł się na stałe do Wrocławia, gdzie między innymi prowadził własną szkołę malarstwa dla kobiet. Malował przede wszystkim pejzaże z okolic Frankfurtu, wybrzeży Bałtyku oraz z okolic Wrocławia, Karkonoszy czy Kotliny Jeleniogórskiej. Zajmował się także malarstwem rodzajowym, portretem i litografią.

 

 

Więcej informacji:

Losy zaginionego obrazu

 


 

 

Muzeum Widzialne 2017

–  dwie pierwsze nagrody dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu


Projekt Muzeum Widzialne to przestrzeń popularyzacji działań wizerunkowych polskich muzeów.

 

 

 

 

7 listopada 2017 roku w Muzeum Plakatu w Wilanowie odbyła się uroczystość podsumowania III Przeglądu Muzeum Widzialne oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.


Miło nam poinformować, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu zdobyło dwa pierwsze miejsca: za identyfikację wizualną Muzeum oraz za kampanię promocyjno-marketingową Roku Kościuszkowskiego, a także wyróżnienie za publikację Nowe horyzonty w nowych mediach. 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych projektów:

Kampania promocyjno-marketingowa Rok Kościuszkowski

Nowa identyfikacja wizualna

 

 


 

„Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej” –

wirtualne zwiedzanie wystawy i cyfrowa rekonstrukcja srebrnego ołtarza

 

Pierwsza tak obszerna ekspozycja bezcennych zabytków złotnictwa sakralnego wypożyczonych z katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu zgromadziła ponad 40 tysięcy zwiedzających.

 

Wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wystawy lub chcieliby raz jeszcze zapoznać się z unikatowymi obiektami katedralnego skarbca, zapraszamy do wirtualnego zwiedzania. Autorem prezentacji jest Jan Zięba.

http://www.zieba.wroclaw.pl/skarbiec/skarbiec.html

 

Skarbiec katedry pozostaje w dalszym ciągu zarówno jednym z najbogatszych zasobów dawnego złotnictwa sakralnego w tej części Europy, jak i najmniej rozpoznanym przez naukę materiałem zabytkowym, który ma wszelkie prawo tworzyć podwaliny wiedzy na temat historii rzemiosła artystycznego Wrocławia.

 

Więcej informacji o wystawie:

Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej

 

Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji była pełnowymiarowa rekonstrukcja wyglądu słynnego srebrnego ołtarza głównego katedry z 1591 roku – i nieznanego wrocławianom od końca II wojny światowej, kiedy został zdemontowany przed oblężeniem miasta. Zachęcamy do zapoznania się z rekonstrukcją cyfrową, zrealizowaną na podstawie zachowanych elementów i zdjęć archiwalnych. Autorem wizualizacji jest Arkadiusz Podstawka.

 

Wizualizacja srebrnego ołtarza:

 


 

 

 


 

Herma św. Doroty

Arcydzieło złotnictwa w nowej odsłonie

 

Herma św. Doroty, arcydzieło złotnictwa o późnośredniowiecznej proweniencji, od października prezentowana jest w nowej aranżacji: w obrębie galerii stałej „Sztuka Śląska XIV-XVI w.”. Zorganizowanie takiej przestrzeni ma na celu, oprócz lepszego wyeksponowania dzieła, podkreślenie jego rangi, urody oraz wyjątkowości na tle zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

Nowa aranżacja pomieszczenia umożliwi widzom dłuższe zatrzymanie się przy obiekcie, skupienie na nim swojej uwagi, podziwianie go z każdej strony. Z kolei materiały zawarte w towarzyszącym hermie kiosku multimedialnym przybliżą historię tego zabytku, okoliczności jego powstania i konteksty dalszego funkcjonowania, a materiał ilustracyjny pozwoli, niemal dosłownie, przeniknąć w głąb jego złożonej struktury. 

 


fot. Edmund Witecki

 

 

 


 

Kościuszko – to brzmi dumnie! 

Premiera komiksu Szczepana Atroszki Pół-Jankes, czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce

 

Thomas Jefferson nazwał go „najczystszym spośród synów Wolności”, Napoleon „bohaterem Północy”, a George Gordon Byron żył w przeświadczeniu, że samo nazwisko naszego rodaka „to dźwięk, który przeraża ucho tyrana”.

 

Życie Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Polaków i Amerykanów, obfitowało w wiele fascynujących wydarzeń. O kilku spośród nich opowiada Szczepan Atroszko w komiksie skierowanym do młodego odbiorcy Pół-Jankes, czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce.

 

Premiera tej wyjątkowej w formie i treści publikacji będzie miała miejsce 14 października o godz. 15:00, podczas „Weekendu z Kościuszką”.

 

Więcej:

Weekend z Kościuszką

 

 

  

fragment komiksu Szczepana Atroszki

 

 


 

 

Skarb średzki pod lupą naukowców

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zgłosiło do Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem projekt badawczy dotyczący zabytków złotniczych skarbu średzkiego. Miło nam poinformować, że projekt został zakwalifikowany do realizacji i w ciągu kilku najbliższych dni naukowcy z Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ rozpoczną prace, wykorzystując do tego nowoczesne techniki badawcze (spektrometria Ramana i radiografia cyfrowa).

 

Badania dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszerzą wiedzę o niezwykłych zabytkach średniowiecznego złotnictwa, których historia i pochodzenie wciąż nasuwają wiele pytań. Wyniki analiz będą znane za rok – w okrągłą rocznicę głośnego odkrycia z 1988 roku.

 


 

fot. Wojciech Rogowicz 

 

 


 

Realizacja projektu
Zakup kolekcji szkła i ceramiki: „Pamiątki powstań narodowych”

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu realizuje w 2017 r. projekt Zakup kolekcji szkła i ceramiki: „Pamiątki powstań narodowych”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje Muzealne. Zadanie ma na celu rozbudowę zbiorów Działu Szkła i Działu Ceramiki poprzez zakup od prywatnych oferentów tematycznej kolekcji pięciu zabytków związanych z powstaniem kościuszkowskim i wojnami napoleońskimi.

 

Zakupiona kolekcja zostanie udostępniona publiczności na czasowej prezentacji w październiku 2017 r.

 

 


 

 

Realizacja projektu
Zakup kolekcji rzeźb buddyjskich do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu realizuje w 2017 r. projekt Zakup kolekcji rzeźb buddyjskich do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje Muzealne. Zadanie ma na celu rozbudowę zbiorów dalekowschodnich Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

Zakupiona kolekcja zostanie udostępniona publiczności na czasowej prezentacji w październiku 2017 r.

 

 

 


Konserwacja renesansowych i barokowych naczyń szklanych z kolekcji Muzeum Narodowego we WrocławiuPatera, puchar oraz cztery niezwykle cenne renesansowe i barokowe szklanice pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu są obecnie poddawane konserwacji. Jest ona możliwa dzięki dotacji prywatnego sponsora.

Więcej: konserwacja naczyń szklanych

szklanica tzw. Reichsadler Humpenz 1713 r. z huty Preusslerów w Szklarskiej Porębie

 


 

„Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej”  

 

 

 

 


  

 

Druga rocznica otwarcia wystawy „Metamorfozy Zamku Książ”

 

 

Jedną z najcenniejszych i najstarszą pamiątkę związaną z obecnością księżnej Daisy w Książu przekazało w depozyt Zamkowi Książ w Wałbrzychu Muzeum Narodowe we Wrocławiu. To kolejny etap zainicjowanej dwa lata temu współpracy obu instytucji.

 


Więcej: Druga rocznicza wystawy „Metamorfozy Zamku Książ”

 

 

  


 

Lekcje muzealne w ramach programu Kultura Dostępna

 

W związku z przyznaniem przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  puli osiemdziesięciu lekcji muzealnych na rok 2017 refundowanych przez Ministerstwo w ramach programu Kultura Dostępna, ogłaszamy możliwość skorzystania z tego programu przez grupy zorganizowane  szczególnie te, dla których ograniczenia finansowe stanowią istotną barierę w korzystaniu z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Istnieje możliwość zamawiania darmowych lekcji muzealnych w ramach wspomnianego programu zarówno w gmachu głównym MNWr. (tel. 71 372 51 48) jak i w dwóch oddziałach – Muzeum Etnograficznym (tel. 71 344 33 13) oraz Pawilonie Czterech Kopuł (tel.71 712 71 81). Serdecznie zapraszamy!

 

 


 

Wyróżnienie za identyfikację wizualną Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

 

Przyznano nagrody w największym w Polsce konkursie branży kreatywnej, organizowanym przez Klub Twórców Reklamy. Miło nam poinformować, że nasza nowa identyfikacja wizualna otrzymała brązowe wyróżnienie. Jej autorem jest Marian Misiak.

 


  

 

Wyniki XXXVII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2016

 

 

Ogłoszono wyniki XXXVII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2016. Miło nam donieść, że otrzymaliśmy Sybillę w kategorii „Inwestycje” za rewaloryzację i przebudowę budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wyróżnienia otrzymały nasze wystawy „Wrocławska Europa” prezentowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i „Augustyn Czyżowicz. Taka była rzeczywistość...” zorganizowana przez Muzeum Etnograficzne.

 

 

Wizyta delegacji z Capital Museum w Pekinie


W dniach 21–22 kwietnia 2017 r. miała miejsce oficjalna wizyta muzealników z Capital Museum w Pekinie (jednego z najważniejszych muzeów Chin).
Rozmowy dotyczyły organizacji wystawy „Chinese People’s Life in the Time of Late Ming Dynasty” (otwarcie – 27. listopada 2017 r.) we Wrocławiu i „In between ancien expression and metaphor. Silesian art in 17th Centurie” / „Między dawną ekspresją i metaforą. Sztuka śląska XVII w.” (w 2018r., kurator: Piotr Oszczanowski) w Pekinie oraz innych spraw dotyczących współpracy muzealnej, jak staże i wymiana kadry.

W spotkaniu wzięli udział prof. Huang Xueyin (zastępczyni dyrektora naczelnego Capital Museum of China w Pekinie), Hang Yu (zastępca dyrektora, Dział Współpracy z Zagranicą Capital Museum of China w Pekinie) oraz Zhao Yazhuo (Kurator, Dział Wystaw Capital Museum of China w Pekinie), Suo Jingling (główny inżynier, Dział Wystaw Capital Museum of China w Pekinie). Rozmowy po stronie polskiej prowadzili: dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu – dr hab. Piotr Oszczanowski oraz kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Dorota Róż-Mielecka. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko-Chińskiego na Rzecz Kultury i Sztuki.

Goście z Chin zwiedzili gmach główny Muzeum Narodowego we Wrocławiu, odwiedzili także Oddziały: Panoramę Racławicką oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł. Podczas wizyty podpisano draft umowy kooperacyjnej.

 

 

 


Magdalena Abakanowicz (1930–2017)

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Magdaleny Abakanowicz, jednej z najwybitniejszych polskich artystek współczesnych.

 

W zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się 35 prac Magdaleny Abakanowicz, od najwcześniejszych Abakanów, które zrewolucjonizowały sztukę tkaniny i od których rozpoczęła się międzynarodowa kariera Artystki, poprzez zespoły figuralne z lat 70. i 80., takie jak Plecy, Embriologia, Postaci siedzące, Tłum, po ostatnie obiekty wykonane z metalu, jak Ptaki. Dzieła Artystki są eksponowane na stałej wystawie polskiej sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – otwartym w czerwcu 2016 nowym oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

 Magdalena Abakanowicz, Tłum 1986-1994, fot. Arkadiusz Podstawka

 

 


Rektorzy Wyższych Uczelni w Pawilonie Czterech Kopuł

 

W Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej odbyło się spotkanie rektorów Wyższych Uczelni z Wrocławia i Opola. Uczestnicy zwiedzili nowy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz prezentowane w nim wystawy.

 

 

 Fot. Alicja Abramowicz


 

  

Wyniki konkursu na komiks na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki

 

W dniu 5.04.2017 r. odbyło się posiedzenie jury konkursu na projekt komiksu upamiętniającego postać Tadeusza Kościuszki. Na konkurs nadesłano 19 prac, z których 15 spełniło kryteria formalne. Jury jednogłośnie wyłoniło laureata.

Laureatem konkursu na komiks kościuszkowski został: Szczepan Atroszko

 

 


 

17 marca 2017


Utracona w czasie wojny miniatura Lizinki de Mirbel „Portret damy” wraca do Wrocławia

 

 

Miniatura Aimée Zoe Lizinki de Mirbel „Portet damy” z 1833 r., utracona w czasie II wojny światowej, została odzyskana dzięki współpracy MKiDN i FBI. Dziś obraz przekazany został do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W uroczystości udział wzięli wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, ambasador USA w Polsce Paul W. Jones oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu dr hab. Piotr Oszczanowski. 


 

 Fot. Danuta Matloch/MKiDN 

 

 

Więcej: miniatura Lizinki de Mirbel 

 

 

  


 

 Obchody Roku Kościuszkowskiego – oferta edukacyjna

 

Miłość, podróże, twórczość artystyczna – to niektóre z tematów wykładów poświęconych Tadeuszowi Kościuszce i przygotowanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu z okazji Roku Kościuszkowskiego. Przez cały rok edukatorzy muzealni będą przybliżać słuchaczom postać polskiego bohatera narodowego, m.in. pokazując jego liczne talenty, o których mało kto dziś pamięta. Zapraszamy!

 

Więcej informacji: oferta edukacyjna

 


Najważniejsze wystawy 2017 r.

 

„Złotnictwo ze skarbca Katedry wrocławskiej”, „Czas Cranacha” - to najważniejsze wystawy czasowe zaplanowane na 2017 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W tym roku otwarta też zostanie nowa wystawa stała „Occident et Orient. Rzemiosło i sztuka Wschodu oraz Zachodu ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”, którą można będzie oglądać na muzealnym poddaszu.

 

 

Więcej informacji o wystawach w 2017 w Muzeum Narodowym i oddziałach 

 

 


 

Rekordowa frekwencja w 2016

 

Prawie 600 tysięcy zwiedzających odwiedziło cztery oddziały Muzeum Narodowego we Wrocławiu w roku ubiegłym. Największy wzrost zanotowano w gmachu głównym, który w 2016 r. odwiedziło o 45% osób więcej niż w roku poprzedzającym. „Cieszymy się z tej «mody na Muzeum» i zapraszamy w 2017 r. na kolejne wystawy i wydarzenia” - powiedział Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

 


 

„Restytucje dzieł sztuki na Dolnym Śląsku” 

 rozmowa z dr. hab. Piotrem Oszczanowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

„ (...) Uzyskaliśmy stosowny dystans, mniej już tutaj emocji w naszych ocenach, a więcej refleksji i świadomości, jak ta rzeczywistość na tych terenach zaraz po wojnie wyglądała. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj sobie wyobrazić zasobność wrocławskiego muzeum bez tego, co już kilkadziesiąt lat temu, ale też i jeszcze nie tak dawno znajdowało się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie?” 

„Spotkania z Zabytkami”, numer specjalny 2016, s. 2-9 

Pobierz tekst

   

 


  

Konserwacja sztambucha wrocławskich czeladników murarskich i kamieniarskich

 


Sztambuch wrocławskich czeladników murarskich i kamieniarskich niewątpliwie należy do najcenniejszych świadectw kulturalnej, artystycznej, ale i społecznej historii Wrocławia. Jest też jedynym zachowanym wrocławskim sztambuchem cechowym, jaki dotrwał do naszych czasów. Wyróżnia się również spośród podobnych zabytków wyjątkową rangą artystyczną, co świadczy o wyrafinowanych gustach wrocławskich budowniczych i bezkompromisowości w doborze artystów i tematów przy tworzeniu ich księgi brackiej. Wyjątkowy i niespotykany jest również czas użytkowania księgi – od 1618 aż do 1911 r. Niestety w chwili obecnej stan zachowania sztambucha powoduje, że swobodny dostęp do treści w nim zawartych jest ograniczony. Otwieranie tego wyjątkowego zabytku i przewracanie poszczególnych kart możliwe jest jedynie w asyście specjalisty z dziedziny konserwacji papieru i skóry. Planowana w 2016-2017 konserwacja uratuje ten bezcenny zabytek i pozwoli na udostępnienie go szerszemu gronu odbiorców, co będzie również spełnieniem ostatniego życzenia dawnych budowniczych wrocławskich.


Sponsorem konserwacji sztambucha jest Polski Związek Firm Deweloperskich.

 


 

 

13 czerwca 2016

 

 

„M” jak muzeum. „M” jak Wrocław – Muzeum Narodowe we Wrocławiu wprowadza nową identyfikację wizualną. Jej autorem jest Marian Misiak – zwycięzca konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.


Na konkurs ogłoszony w lipcu 2015 r. wpłynęło 164 propozycji, z których do II etapu zakwalifikowano 5 studiów graficznych z całej Polski.  O wyborze propozycji wrocławskiego designera Mariana Misiaka zdecydowała siła wizualnego przekazu. Wyrazista a zarazem dostosowana do charakteru muzeum nowa forma graficzna znaku i towarzyszących mu materiałów to główne cechy zwycięskiego projektu. Jeden mocny znak dla czterech oddziałów Muzeum Narodowego ma uprościć komunikat o strukturze instytucji, zapewnić spójność materiałów wizualnych oraz ułatwić odbiorcom identyfikację oddziałów muzeum w przestrzeni miasta. Oszczędny, a przede wszystkim zupełnie nowy dla muzeum język wizualny to klucz do opowiadania o wielowiekowej kolekcji MNWr i sposób na dotarcie do współczesnego widza. Muzeum ma ambicję kształtowania gustów i kreowania trendów, na co dzień oferując obcowanie z pięknem - misja muzeum znajduje odzwierciedlenie również w identyfikacji wizualnej.

To szczególny moment. Dojrzeliśmy bowiem do tego, aby to, co do tej pory było wizytówką naszego muzeum – trzy różne znaki graficzne, trzy odmienne logotypy – zastąpić jednym, klarownym, prostym, acz wyrazistym przekazem graficznym – wyjaśnia Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nieprzypadkowo odbywa się to w momencie, kiedy jesteśmy w przededniu otwarcia czwartego, nowego naszego oddziału – Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.  Rzeczywiście, od tej chwili będziemy naszych gości, widzów, turystów kusić propozycją „do czterech razy sztuka”. Cztery oddziały, niezwykłe bogactwo naszych zbiorów, ciekawe i liczne wystawy przygotowane przez jakże kompetentnych pracowników i jeden, jakże symboliczny i zapadający w pamięci znak graficzny. O to nam właśnie chodziło i to życzenie oraz oczekiwanie spełnił ku naszemu zadowoleniu Marian Misiak. Jego propozycję identyfikacji wizualnej wybraliśmy, jego pomysł nas urzekł i nas cieszy. Dzisiaj, podczas konferencji prasowej oficjalnie ogłosiliśmy to urbi et orbi.

 

Więcej

 

 

 


 

Aplikacja ArtSherlock jest dostępna!

 

  

 

 

 


 

 

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wzbogaciło się o kolejny cenny zabytek.

Osiemnastowieczną rzeźbę przedstawiającą Buddę Amidę przekazał do zbiorów

wrocławski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

 

Amida Nyōrai
Japonia , XVIII w.,
Drewno, laka, złoto płatkowe kinpaku

 

 

Amida ubrany w prosty strój mnicha stoi na postumencie w kształcie kwiatu lotosu (renge za). Ręce ma złożone w geście witarka mudra, oznaczającym nauczanie. Mandorlę (kōhai), symbolizującą światło emanujące z Buddy, wypełniają stylizowane obłoki. Na uwagę zasługuje fakt, że mandorla wraz z figurą Amidy tworzą komplet. Wielokrotnie bowiem postać Buddy montowano do wyrzeźbionych później aureoli i „tronu lotosowego”.
Rzeźbę wykonano techniką „suchej laki” (kanshitsu zō) i pokryto złotem płatkowym (technika shippaku). Dekoracyjne, precyzyjnie wykonane, lecz skonwencjonalizowane w pozie i układzie szat przedstawienia wyróżniają buddyjską rzeźbę sakralną okresu Edo (1600 – 1868), w którym wykonano omawianą rzeźbę. 
Japońska rzeźba sakralna jest w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu reprezentowana bardzo skromnie, podobnie zresztą jak w innych zbiorach polskich muzeów. Ten interesujący i wartościowy zabytek, ukazujący podstawowe cechy ikonograficzne rzeźby z kręgu buddyzmu mahajanistycznego, jest niezwykle cennym, pod względem merytorycznym, uzupełnieniem wrocławskiej kolekcji.

Dorota Róż-Mielecka, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 


 

Informacje archiwalne: