Wystawy Muzeum Narodowego we Wrocławiu

z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości

 


Niepodległa logo

 

 


 

Żyj, słodka nadziejo! Szkło patriotyczne

 

Czas trwania wystawy: 10 kwietnia – 3 czerwca 2018

Kurator: Elżbieta Gajewska-Prorok

 

Prezentacja rytowanych i szlifowanych pucharów oraz szklanic z dekoracją o tematyce patriotycznej.

Na naczyniach widnieją motywy związane z polskimi powstaniami, a także z wojnami napoleońskimi – są więc tu portrety Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Napoleona Bonaparte oraz godło Królestwa Polskiego z lat 1830–1831 i okolicznościowe napisy wykonane w technice rytowania.

Zabytki powstały w hutach czeskich i polskich, a wspaniałą plastyczną dekorację wyrzeźbili najznamienitsi artyści szkła, m.in.: Anton Heinrich Pfeiffer (1801–1866), Emanuel Hoffmann (1819–1878) i Johann F. Hoffmann (1840–1890).

Reprezentacyjne, zdobione dekoracją szlifowaną i rytowaną puchary i szklanice, wykonane z kosztownego rodzaju masy szklanej już od czasów baroku były wysoko cenionymi przedmiotami pamiątkowymi i podarunkowymi. 

 

Szklany puchar pamiątkowy

Fragment szklanego pucharu, Czechy, ok. 1840

 


 

Sztuka polska 20-lecia międzywojennego

 

Otwarcie wystawy: wrzesień 2018

Kurator: Barbara Ilkosz

 

Kameralna prezentacja malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki z okresu 1918–1939 ze zbiorów własnych MNWr.

Pokazane zostaną prace najwybitniejszych artystów polskich czynnych w okresie międzywojennym. Prezentacja ta stanie się wartościowym dopełnieniem wystawy „Sztuka polska XVII–XIX w.”

 

Pływalnia

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Pływalnia, 1931, olej, płótno

 


 

„Polonia” Jana Styki

 

Czas trwania wystawy: 11 listopada – 30 grudnia 2018

Kurator: Beata Stragierowicz

 

„Polonia” – dzieło współautora Panoramy Racławickiej – stanowić będzie centralny punkt ekspozycji poświęconej wielkim Polakom. W multimedialnych kioskach rozmieszczonych w holu będzie można zapoznać się z życiorysami postaci historycznych przedstawionych przez Jana Stykę: Kościuszki, Pułaskiego, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Mickiewicza etc. Wystawa zostanie uzupełniona oryginalnymi obiektami ze zbiorów MNWr, m.in. listem Kościuszki z 1794 r. z kolekcji biblioteki, kuferkiem na serce Naczelnika czy medalami. Wystawie towarzyszyć będzie ścieżka edukacyjna skierowana do młodzieży szkolnej w różnym przedziale wiekowym.

 

Polonia Styki

Jan Styka, Polonia, 1891

 


 

Plakaty patriotyczne z daru prof. Mariana Morelowskiego

 

Czas trwania wystawy: 11 listopada – 30 grudnia 2018

Kurator: Beata Stragierowicz

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada znakomitą kolekcję plakatów politycznych o wymowie patriotycznej, związanych głównie z wojną polsko-sowiecką w 1920 r. Przekazał ją do zbiorów MNWr wybitny historyk sztuki, kustosz Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (1926–1929), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1934–1941), profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1946–1952), profesor i kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (1953–1960) – Marian Morelowski (1884–1963).

 

 


 

Migracje

 

Czas trwania wystawy: 9 października – 30 grudnia 2018

Kurator: dr Agnieszka Patała

 

Dzieła malarstwa, rzeźby oraz złotnictwa powstające na terenach Śląska i na potrzeby tutejszych zleceniodawców w innych ośrodkach europejskich w latach 1440–1520 nie były dotąd prezentowane w ramach wystawy czasowej wykraczającej poza problematykę ich budowy formalno-stylowej oraz genezy wybranych rozwiązań i ich zależności od największych centrów produkcji artystycznej Europy w XIV i XV w. (zwłaszcza Pragi i miast Niderlandów).

Planowana na ostatni kwartał 2018 r. wystawa poświęcona wytwórczości artystycznej na Śląsku doby późnego gotyku (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł malarstwa, rzeźby i złotnictwa) ma za zadanie skupić się na zasadniczym problemie nieodłącznie związanym z wyróżnionym zbiorem dzieł: zagadnieniu migracji. 

 

Migracje 1       Migracje
Renesansowe zabytki – przykład umiejętności artystycznych twórców tamtej doby

 

 


 

 

Wystawy w Pawilonie Czterech Kopuł
Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady

 

Czas trwania wystawy: 22 kwietnia – 29 lipca

Kurator: Anna Chmielarz

 

W 2018 roku mija setna rocznica urodzin Tadeusza Brzozowskiego – wybitnego artysty, który w latach 60. XX wieku należał do artystycznej czołówki Europy. Jako jeden z nielicznych malarzy współczesnych do perfekcji opanował technologiczne tajniki tworzywa, którym posługiwał się równie biegle jak dawni mistrzowie. Wypracował jedyną w swym rodzaju „alchemię koloru”, która – jak pisał Aleksander Wojciechowski – była zjawiskiem wyjątkowym w europejskiej sztuce XX wieku.

Wystawa jest próbą pokazania sztuki artysty głównie przez pryzmat rysunku, który odgrywał w jego twórczości bardzo ważną rolę. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane zarówno prace na papierze, jak i obrazy, w których kreska nie stanowi jedynie dopełnienia plamy barwnej, ale tworzy całą strukturę kompozycji.

Jednocześnie sztuka Tadeusza Brzozowskiego zostanie przedstawiona w kontekście jego inspiracji (sztuka dawna polska i obca, Tadeusz Makowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz etc.), twórczości wybitnych kolegów (Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Kantor, Jerzy Tchórzewski, Antoni Rząsa), uczennic (Izabella Gustowska, Aldona Mickiewicz) oraz innych artystów, których łączy z nim podobne widzenie świata, człowieka, a niekiedy również nieoczywiste na pierwszy rzut oka związki formalne (Wojciech Ćwiertniewicz, Dorota Kuczma, Piotr Janas, Jakub Julian Ziółkowski).

 

Wagon

Tadeusz Brzozowski, Wagon, 1946, olej, płótno

 


 

Grupa Krakowska (1930–1937)

 

[we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie]

Czas trwania wystawy: 25 listopada 2018 – 10 marca 2019

Kuratorzy: Barbara Ilkosz (MNWr), Anna Budzałek (MN w Krakowie)

 

Grupa Krakowska to jedno z najciekawszych polskich ugrupowań artystycznych XX w. Formalnie zawiązała się w 1932 r., a jej członkami byli studenci krakowskiej ASP. Połączyły ich wspólne przekonania, krytyka akademickich metod nauczania, zainteresowanie europejską i polską sztuka awangardową, a także zaangażowanie polityczne.

Trzon grupy tworzyli: Sasza Blonder, Berta Grünberg, Franciszek Jaźwiecki, Maria Jarema, Leopold Lewicki, Adam Marczyński, Stanisław Osostowicz, Bolesław Stawiński, Jonasz Stern, Eugeniusz Waniek, Henryk Wiciński i Aleksander Winnicki.

Planowana ekspozycja ma objąć nie tylko twórczość członków Grupy Krakowskiej, lecz także – dla pełniejszego zobrazowania życia artystycznego okresu międzywojennego – mentorów grupy (prace Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego) oraz innych przedstawicieli ówczesnej awangardy.

Znajdą się na niej również prace kapistów oraz pedagogów ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych, którzy mieli wówczas istotny wpływ na twórczość członków ugrupowania – w połowie lat 30. XX wieku studentów krakowskiej uczelni.

Jako że działalność części członków Grupy Krakowskiej miała miejsce nie tylko w Krakowie, lecz również we Lwowie (lata 1936–1938), przedstawione zostanie także środowisko artystyczne tego miasta w omawianym okresie.

 

Moi widzowie

Stanisław Osostowicz, Moi widzowie, 1931–32, olej, płótno

 


 

 

Zagraniczne wystawy Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

 

Między dawną ekspresją i metaforą. Sztuka śląska XVII wieku

 

Czas trwania wystawy: listopad 2018 – luty 2019

Miejsce ekspozycji: Capital Museum of China w Pekinie

Kurator: Piotr Oszczanowski et consortes

 

Wystawa będzie okazją do zaprezentowania mieszkańcom Państwa Środka śląskiej sztuki XVII wieku.