Zmieniamy się!

Nowa identyfikacja wizualna 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

„M” jak muzeum. „M” jak Wrocław – Muzeum Narodowe we Wrocławiu wprowadza nową identyfikację wizualną. Jej autorem jest Marian Misiak – zwycięzca konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.


Na konkurs ogłoszony w lipcu 2015 r. wpłynęło 164 propozycji, z których do II etapu zakwalifikowano 5 studiów graficznych z całej Polski.  O wyborze propozycji wrocławskiego designera Mariana Misiaka zdecydowała siła wizualnego przekazu.

 

Wyrazista a zarazem dostosowana do charakteru muzeum nowa forma graficzna znaku i towarzyszących mu materiałów to główne cechy zwycięskiego projektu. Jeden mocny znak dla czterech oddziałów Muzeum Narodowego ma uprościć komunikat o strukturze instytucji, zapewnić spójność materiałów wizualnych oraz ułatwić odbiorcom identyfikację oddziałów muzeum w przestrzeni miasta. Oszczędny, a przede wszystkim zupełnie nowy dla muzeum język wizualny to klucz do opowiadania o wielowiekowej kolekcji MNWr i sposób na dotarcie do współczesnego widza. Muzeum ma ambicję kształtowania gustów i kreowania trendów, na co dzień oferując obcowanie z pięknem - misja muzeum znajduje odzwierciedlenie również w identyfikacji wizualnej.


Zwycięska propozycja wyróżnia się czytelnym, oryginalnym i wyrazistym designem. W wybranym znaku udało się uchwycić specyfikę Muzeum Narodowego we Wrocławiu i atmosferę Wrocławia – uważa Dawid Korzekwa, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.
 

Fot. A. Podstawka

Proces wdrażania nowej identyfikacji rozpoczął się w czerwcu 2016 i jest powiązany z kampanią promującą Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej - nowy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.


To szczególny moment. Dojrzeliśmy bowiem do tego, aby to, co do tej pory było wizytówką naszego muzeum – trzy różne znaki graficzne, trzy odmienne logotypy – zastąpić jednym, klarownym, prostym, acz wyrazistym przekazem graficznym –wyjaśnia Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nieprzypadkowo odbywa się to w momencie, kiedy jesteśmy w przededniu otwarcia czwartego, nowego naszego oddziału – Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.  Rzeczywiście, od tej chwili będziemy naszych gości, widzów, turystów kusić propozycją „do czterech razy sztuka”. Cztery oddziały, niezwykłe bogactwo naszych zbiorów, ciekawe i liczne wystawy przygotowane przez jakże kompetentnych pracowników i jeden, jakże symboliczny i zapadający w pamięci znak graficzny. O to nam właśnie chodziło i to życzenie oraz oczekiwanie spełnił ku naszemu zadowoleniu Marian Misiak. Jego propozycję identyfikacji wizualnej wybraliśmy, jego pomysł nas urzekł i nas cieszy.


Nowe logo - litera “M” będąca odwróceniem litery “W” – nawiązuje do elementu miejskiego herbu.


Marian Misiak zaproponował nam wizualną grę literą W i M pokazując jak oryginalnie wpisuje się ona w historyczny kontekst – mówi Barbara Banaś, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Z jednej bowiem strony mamy znak identyfikujący miasto Wrocław, monogram W, z drugiej zaś M jak muzeum, instytucję, która z miastem winna pozostawać w żywej relacji, bowiem jest depozytariuszem najrozmaitszych artefaktów dokumentujących niezwykłe losy Wrocławia. Znak zaprojektowany przez Mariana Misiaka wybrany z kilku złożonych przez niego w konkursie propozycji zyskał jednogłośną aprobatę naszego jury. Nowy system komunikacji wizualnej ma na celu stworzenie jednoznacznego komunikatu, że pod szyldem Muzeum Narodowego we Wrocławiu działają cztery oddziały rozlokowane w różnych częściach miasta. Ostatnim z nich jest czekający właśnie na swoich pierwszych gości Pawilon Czterech Kopuł, siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej, który otworzy swe podwoje 26 czerwca.

 

 

Fot. P. Spigiel | Mural Fat Cap Studio 

 

System identyfikacji wizualnej to, oprócz znaku, również zasady działania, które nie zamykają się w sztywnej ramie, ale zakładają dynamikę i zmienność kompozycji.


Elementy systemu mogą występować w układzie horyzontalnym i wertykalnym – tłumaczy Marian Misiak.  Analogicznie, miejsce znaku graficznego jest ruchome, dopasowuje się do zastosowanego układu. Białe pole ochronne wyraźnie eksponuje znak i oddziela go od reszty za pomocą subtelnej, lecz stanowczej linii prowadzonej zawsze w połowie formatu. Kluczowym elementem identyfikacji jest typografia. Fontami systemowymi są kroje: Dia Grotesk ( inspirowany wczesnymi groteskami z początku XX w, nawiązujący do estetyki i okresu powstania Pawilonu Czterech Kopuł) i krój szeryfowy Janus (posiadający kursywę zwróconą w prawo jak i w lewo), który będzie używany do składu publikacji książkowych. Obydwa kroje pisma mają swoją prapremierę w identyfikacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

Projekt systemu informacji wizualnej:
Marian Misiak, współpraca Kalina Zatorska, Łukasz Nawrocki
Projekt krojów pism: Marian Misiak, współpraca Damian Langosz


Marian Misiak, autor systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, to wrocławski projektant graficzny, typograf, publicysta. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i projektowanie krojów pism na Wydziale Typografii i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie w Reading (Wielka Brytania). Pracował w Londyńskim Researchstudio Neville’a Brody’ego. Zajmuje się typografią multiskryptową, projektowaniem krojów pism i badaniem kultury wizualnej. Mieszka we Wrocławiu na Karłowicach.

 

Regulamin konkursu na identyfikację wizualną Muzeum Narodowego we Wrocławiu