Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Narodowego we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

 

WPROWADZENIE

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu utworzone zostało jako Państwowe Muzeum we Wrocławiu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dnia 28 marca 1947 r.
Na siedzibę wybrano budynek dawnej Rejencji, czyli Zarządu Prowincji Śląskiej, wzniesiony w latach 1883-1886 w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Autorem projektu był berliński architekt Ministerstwa Robót Publicznych Zjednoczonych Niemiec – Karl Friedrich Endell (1843-1891).
Zmiana nazwy na Muzeum Śląskie nastąpiła w 1950 r. na podstawie zarządzenia MK i S z dnia 9.06.1950 r. w sprawie ustalenia nazw muzeów państwowych i muzeów przyjętych na własność Państwa ( Monitor Polski 1950r.,Nr A-71,poz.820).
Wysoka ocena dorobku i roli Muzeum dla kultury polskiej oraz rosnąca ranga zbiorów znalazły wyraz w akcie nadania Muzeum w 1970 r. miana Muzeum Narodowego (Zarządzenie MK i S z dnia 21.11.1970 r. w sprawie nadania Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu nazwy Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Dz. U. MK i S nr 12, poz. 80).
Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest prowadzone przez dwóch organizatorów (umowa o współprowadzeniu Muzeum przez organizatorów została zawarta 8.09.2005 r.)
- Samorząd Województwa Dolnośląskiego (od 1999 r.)
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2006 r.).
W gmachu głównym prezentowane są następujące wystawy stałe: Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w., Sztuka śląska XIV-XVI w., Sztuka śląska XVI-XIX w., Sztuka polska XVII-XIX w. oraz Polska Sztuka współczesna.